Získávání konverzí z placené reklamy u CRM – Mobil versus PC

V případě placené reklamy (PPC) můžeme získávat nejen samotné konverze (zde CRM registrace), ale také přehled o jejich ceně a o tom, z jakého zařízení přicházejí. Lze je totiž zacílit na mobilní telefony, počítače, tablety a nově i na televizní obrazovky. Abychom ale mohli měřit, odkud k nám uživatel přišel, je nutné ponechat PPC reklamy v základním nastavení, tj. neupřednostňovat pro zobrazování mobilní telefony nebo počítače.

Registrace probíhají většinou přes počítač

Výsledky našeho měření prokazují, že přes placenou reklamu přichází na web téměř třikrát více lidí z mobilních telefonů, dvakrát více uživatelů se však registruje přes klasické počítače. Pokud bychom tedy brali v úvahu pouze návštěvnost vs. konverze (konečné registrace), vyšlo by nám, že jsou přes počítače třikrát levnější než přes mobilní telefony.

Mobilní zařízení a asistované konverze

Pro kompletní výsledky musíme brát v úvahu i asistované konverze, díky kterým došlo k registracím. Ty nám udávají počet konverzí, u nichž se PPC reklama vyskytla na konverzní trase, ale nebyla poslední interakcí konverze. Z našeho měření vyplývá, že necelých 30 % uživatelů, kteří později provedli konverzi, použilo mobilní zařízení.

Závěrem

Přestože lidé více využívají mobilní telefony (kliknou na vámi zobrazenou reklamu), konverzi provádějí spíše přes počítače. Samozřejmě se jedná „pouze“ o CRM, které jsou lidé zvyklí využívat při práci, tzn. u kancelářského stolu s klasickým PC. Na druhé straně dnešní zrychlená doba nahrává právě přenosným zařízením – mobilním telefonům. Bude zajímavé sledovat, jak se výsledky změní při zacílení reklam pouze na mobilní telefony.