Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování, po nezbytnou dobu, subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete. Další pravidla pro práci s osobními daty jsou vždy popsána v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas a omezené využívání

Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů a odsouhlasením jejich zpracování vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné Vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Jednotlivé verze Souhlasů se zpracováním osobních údajů:

 

 Verze  Platnost  Dokument
 1.0 / 2018  1.1.2018 – stále platný  Odkaz na dokument zde

 

 

 

Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů

Na žádost Vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké Vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

Bezpečnost dat

K ochraně dat (proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob) uplatňuje skupina Sprinx technická a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

Společnosti Sprinx Systems, a.s. a Sprinx Consulting s.r.o. jsou v rámci ochrany dat držiteli certifikace ISO27001:2014. Více informací zde.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů

Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit na kontaktech uvedených níže:

Sprinx Systems, a.s.

Údolní 212/1
147 00 Praha 4
Czech Republic
E-mail: isms@sprinx.com
Tel.: +420 251014211
Číslo datové schránky: m6wgeuv
IČO: 26770211
DIČ: CZ26770211

nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.