Taška s nářadím pro odborníky

Sada Market Access Toolbox od Sprinx Pharma obsahuje všechno, co potřebujete pro práci Market Access manažera, stejně jako marketingového nebo produktového manažera.

Základem pro práci je skupina produktů pro monitoring dat státní správy o cenách a úhradách, Sprinx Pharma Správní řízení a Sprinx Pharma SCAU. Oba produkty umožňují vyhledávání a automatizovaný monitoring procesů, které mají ve svém názvu. Jak říká například Lenka Poleková ze společnosti Alexion: „Automatizovaný monitoring správních řízení a SCAU soborů šetří paměť a hlavně nervy, a to už něco znamená“.

Nadstavbový modul Sprinx Pharma Správní řízení Plus lze využít pro jednoduchou práci s dokumenty a texty, které pro vás Sprinx Pharma Správní řízení na základě vašeho zadání vyhledá, a vytvářet z nich reporty. Tuto část „nářadíčka“ doplňují zajímavé funkce aplikace Sprinx Pharma SCAU, které umějí monitorovat nově registrované přípravky a výpadky nebo obnovení dodávek.

Jakýmsi švýcarským nožíkem nad výše zmíněnými aplikacemi je Sprinx Pharma Karta produktu s analýzou všech sledovaných parametrů registrovaných produktů, znázorněnou graficky v čase. Všechny aplikace jsou mezi sebou propojeny a zjištěné údaje si můžete hned ověřit přeskokem do spisu v příslušném správním řízení.

Dalším produktem je nástroj na monitoring referenčních cen Ex – Price. Po úvodním nastavení je možné monitorovat na denní bázi vybrané produkty z vlastního nebo konkurenčního portfolia a vývoj jejich cen v zemích dle referenčního koše SÚKL pro ceny i úhrady. Monitorovací nástroje veřejných zdrojů doplňuje produkt Conamor na monitoring registru smluv.

Pro práci s daty podle DIS-13 se i v Market Access a marketingu hodí aplikace Sprinx Pharma Národní data, která umožňuje pracovat se spotřebami a poskytuje nástroj pro vytváření reportů na míru pro sledování tržních segmentů, vývoje jednotlivých ATC skupin a v neposlední řadě i pro sledování vývozu mimo ČR.

Naše taška s nářadím obsahuje například ještě čtvrtletní Právní newsletter z dílny AKM / VDP / OAKS nebo aplikace pro automatizaci hlášení SÚKL dle pokynů DIS-13 a REG-13, které, byť pokrývají jen malou část agendy na pomezí Market Access a logistiky, jsou pro některé klienty, například pro Roberta Sýkoru z Kyowa Kirin, něčím, „bez čeho by jejich život byl složitější“.