Projektové řízení zasahuje do mnoha oblastí personalistik či ekonomie

Od začátku letošního roku je Tomáš Hájek odpovědný za vedení týmu projektových manažerů společnosti Sprinx Consulting a nastavení projektové metodiky na základě osvědčeného přístupu Test-Driven Development. Tomáš Hájek vystudoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a ve Sprinxu pracuje od roku 2018. Během své kariéry působil například ve společnostech GiTy, ÚAMK nebo Misterine (projekt operátora O2). Ve volných chvílích se nejraději věnuje sportu a své dceři.

V čem byste rád zlepšil projektové řízení ve Sprinxu?

Rád bych se ze své pozice více zaměřil na zlepšení plánování a zefektivnění procesu zadávání vývojových požadavků týmu vývojářů. Velký důraz budu také klást na správné řízení projektové ekonomiky. Je samozřejmě důležité, abychom ve vývoji dokázali rychle reagovat na požadavky zákazníků Sprinxu i zadání interních projektů a zároveň pracovali efektivně, s jasnými finančními parametry.

Je nějaký zásadní rozdíl v projektovém řízení ve Sprinxu a dalších fi rmách, kde jste působil?

Zásadním a největším rozdílem je současná propracovanost systému řízení práce ve Sprinx Systems. Mým hlavním cílem je tedy vzít zdejších 26 let zkušeností a zužitkovat je v co nejefektivnější způsob řízení projektů. Přitom je nutné rozšiřovat naše zkušenosti také o osvědčené postupy řízení vývojových projektů podle moderních metodik.

Jaké schopnosti a vlastnosti projektového manažera pokládáte za nejdůležitější?

Bezpochyby schopnost komunikovat v rámci týmu i se zákazníky, především i v případě krizové komunikace, pokud vše nejde tak, jak bylo naplánováno. Projektový manažer, jak jej vnímám já, je člověk, který si musí získat absolutní kontrolu nad každým svým projektem. I složité situace by měl umět řešit s nadhledem, nepřenášet stres na svůj tým a ve spolupráci se svými kolegy přinášet kreativní řešení.

Jakých nejčastějších chyb je nutno se při vedení projektů vyvarovat?

Typickým problémem (nejen) vývojových projektů je nedodržování termínů jejich realizace – ať už z objektivních příčin, jako jsou komplikace, se kterými nebylo možné předem počítat, nebo kvůli špatnému odhadu náročnosti při plánování. Mnoho chyb a problémů vzniká také v důsledku špatné komunikace uvnitř týmu a se zákazníkem. Jistě že se občas něco nepodaří na sto procent, ale je potřeba se k chybám postavit, mluvit o nich a poučit se z nich pro příště.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Snažím se sebe i svůj tým motivovat tak, aby nás každý nový projekt posunul profesně opět o něco dále. Rád si pak o projektech povídám, rád je řídím a rád vzpomínám na úspěšné projekty a spokojené zákazníky, které mohu vidět kolem sebe. Projektové řízení zasahuje do mnoha oborů včetně personalistiky či ekonomie, takže je různorodé a nabízí příležitost stále se učit něco nového.

Při čem si nejlépe odpočinete?

Dříve jsem se věnoval sportu, ale dnes už jej časově zvládám spíše jen pasivně. Kromě rodiny si rád najdu čas také na posezení s přáteli.