Microsoft ukončuje podporu klíčových technologií – bezpečnost e-shopů je v ohrožení

Velmi mnoho e-shopů a internetových portálů je postaveno na starší verzi systému Kentico CMS/EMS, která již nemá oficiální podporu výrobce platformy. K 11. lednu 2022 navíc Microsoft ukončí podporu Windows Serveru 2016 i některých .NET Frameworků na těchto serverech provozovaných. V Kentico CMS/EMS, Windows Serveru 2016 ani .NET Frameworku již nebudou opravovány chyby ani bezpečnostní mezery a nebude tedy možné garantovat odpovídající úroveň zabezpečení a fungování webů.

Pro všechna e-commerce a ostatní webová řešení, provozovaná na těchto platformách, to znamená akutní ohrožení zabezpečení a do budoucna i problémy s jejich případným rozšiřováním i samotným provozem.

Týká se tento problém i vašeho e-shopu nebo webového portálu? A jak můžete postupovat?

  1. Naprosto nezbytné je do konce roku 2021 převést stávající weby na podporovanou verzi Windows Serveru a .NET Frameworku. Sprinx svým klientům garantuje hladký přechod na podporované technologie – s minimálním úsilím na vaší straně, kompletní migrací dat a bezprostřední jistotou, že fungování vašeho e-shopu či webu nebude ohroženo bezpečnostními problémy nepodporovaných technologií.
  2. V případě aktualizace na nejnovější verzi systému Kentico je kvůli změně na technologii MVC nutné počítat s novou implementací celého řešení. Sprinx v takovém případě doporučuje provést rovnou zásadní modernizaci a přejít na nejmodernější, servisně orientovanou architekturu (SOA).

Rozhodnutí o dalším postupu je neodkladné, ale zároveň představuje příležitost k zásadní inovaci vaše e-commerce či webového řešení. Pokud se vydáte cestou evoluce směrem k servisně orientované architektuře, může vám Sprinx garantovat minimálně další dekádu spolehlivého provozu, kdy se nestanete rukojmím technologického dluhu. Zároveň získáte řešení, které bude možné dále rozšiřovat a inovovat – vždy v souladu s aktuálními požadavky i trendy v e-commerce.

Kontaktujte nás, abychom vám mohli poradit, jak zařídit další bezpečný provoz vašeho e-commerce či webového řešení. Více o ukončení podpory .NET Frameworku a souvisejících technologií můžete zjistit přímo na webu Microsoftu.