Pravidla pro ukládání cookies budou přísnější

Přestože nejsou všemocné a jejich vliv se stále omezuje, představují cookies jeden z nejlepších způsobu personifikace uživatelů internetu a sledování jejich pohybu po internetových stránkách. Novela Zákona o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) ale přináší výrazné změny pravidel pro nakládání s uživatelskými daty a jejich ukládání do cookies. Platnost změny ve znění toho zákona, která má vliv na většinu současných webů a e-shopů, se přitom předpokládá již od 1. ledna 2022.

V čem se zákon výrazně mění?
Novela Zákona o elektronických komunikacích mění samotný princip udělení souhlasu návštěvníka webových stránek s používáním cookies. Zatímco dnes musíme návštěvníky webu o používání cookies informovat, a pokud návštěvník souhlas s jejich použitím odmítne (tzv. opt-out), tak je deaktivovat, nově bude možné s daty nakládat až ve chvíli, kdy návštěvník souhlas s použitím cookies aktivně udělí (tzv. opt-in) – například ve vyskakovací cookies liště.

Jak se na změnu souhlasu s cookies připravit?
Zajištění souladu se zákonem bude vyžadovat přinejmenším úpravu nastavení měřícího skriptu Google Analytics na webových stránkách nebo případně dalších implementovaných nástrojů, sbírajících uživatelská data.
Aby mohli i nadále v maximální možné míře využívat data o návštěvnících svých webů a e-shopů, doporučuje Sprinx svým zákazníkům důkladnější úpravy. Výrazně totiž vroste význam konkrétního provedení lišty pro potvrzení souhlasu s ukládáním cookies. Bude mnohem důležitější, jak bude žádost o souhlas na zákazníka působit – jestli jej bude vnímat jako ztrátu soukromí, nebo naopak jako výhodu v podobě individuální přístupu nebo jednoduššího výběru produktů a služeb. Nezáleží přitom jen na formulaci textu, ale také na grafickém provedení a umístění lišty.

Co nezměříme, to dopočítáme
Odhaduje se, že zavedením nového pravidla pro souhlas s cookies vznikne provozovatelům webů a e-shopů 30–40% mezera v analytických datech, která mají k dispozici dnes. Na tento scénář, je ale již nyní připravena nová verze nejoblíbenějšího analytického nástroje Google Analytics 4. Nejen, že technicky již nejsou k ukládání dat využívány cookies, ale chybějící data je platforma připravena dopočítávat na základě informací o anonymních návštěvách.
S úpravou vašeho webu nebo e-shopu podle připravované legislativy, stejně jako s implementací analytických funkcí platformy Google Analytics 4 vám rádi pomohou naši konzultanti. Společně můžeme probrat také další přínosy nové verze Google Analytics, protože změny jsou opravdu zásadní.