Změna hry u online platebních metod

Setkali jste se také v posledních měsících se zkratkou BNPL? Všimli jste si, že stále více rezonuje e-commerce prostředím? Pokud ale slyšíte o BNPL poprvé – tak ne, nejedná se o zkratku Benešova nad Ploučnicí –, ale o platební metodu, jejíž obliba v posledních měsících překonává očekávání analytiků. BNPL znamená Buy Now, Pay Later, ale nás je tato finanční služba známější jako odložená platba. Podle studie Global Payments Report bude v roce 2023 BNPL představovat téměř desetinu z celkového počtu online plateb v Evropě a IBISWorld zmiňuje, že očekává až 10% meziroční nárůsty využití odložených plateb. Jak si s odloženými platbami stojíme u nás? Podle zatím posledních statistik společnosti MALL Pay se pohybujeme pod hranicí 1 % – tedy méně než jedné odložené platby na 100 online transakcí. Ale…

I když jsme si ve Sprinxu slíbili, že téma Covid-19, které na nás číhá za každým rohem, budeme v komunikaci zmiňovat co nejméně, tak v tomto článku jej bohužel připomenout musíme. BNPL, neboli odložená platba, není na českém trhu žádným nováčkem. Ostatně, poprvé se v podobě služby Twisto představila již v roce 2013. Ale až razantní změna finanční situace velkého množství českých domácností vlivem nepříznivého ekonomického vývoje bude znamenat akcelerování oblíbenosti BNPL plateb. Už dnes začínají domácnosti přistupovat ke svým nákupům s větší obezřetností a často je velmi láká vidina možnosti odložení platby za zboží, nebo její rozdělení na více splátek, aby nebylo nutné sahat do finančních rezerv.

V Evropě běžné, u nás zatím spíše výjimka

Přestože česká e-commerce scéna patří mezi nejrozvinutější v Evropě, odložené platby u nás v roce 2020 nezaznamenaly takový růst, jako například v sousedním Německu. Evropským premiantem je ale Švédsko, kde BNPL představuje aktuálně nejvíce používanou metodu platby u online prodejců. V našem prostředí bylo jednoprocentní zastoupení odložených plateb tak nízké zejména proto, že typický český online zákazník je sice velmi otevřený trendům v nakupování po internetu, ale naopak zůstává stále značně konzervativní, pokud jde o online platební metody. Přesto očekáváme, že BNPL bude jedním z trendů českého e-commerce v roce 2021.

Jak začít s BNPL?

Progresivní obchodníci by se měli na odložené platby začít připravovat co nejdříve. A jaká kritéria by měl online prodejce při zavádění nové platební metody zohlednit? Při výběru poskytovatele této (stejně jako každé jiné) finanční služby je nutné řešit nejen co nejvstřícnější poplatky za transakce, ale ideálně také „bezešvé“ zapojení do současné prodejní infrastruktury a integraci s ostatními platebními metodami e-shopu.

Výběr vhodného poskytovatele je dobré řešit i z pohledu síly (hodnoty a vnímání) jeho značky. Nová platební metoda je vždy vhodným tématem k propagaci a komunikace spojení se silným brandem může přivést i nové zákazníky. Samozřejmě je také vhodné prozkoumat všeobecné smluvní podmínky a reklamační řád, protože zákazník často při řešení potíží s poskytovatelem platebního instrumentu stejně podvědomě spojuje svoji nevoli s online prodejcem, i když ten většinou nemůže reklamační řízení nijak ovlivnit.

Nechte si poradit, jak postupovat správně

Nové platební metody nezavádějí e-shopy každý den a podobně jako u všech dalších rozvojových projektů může online obchodník narazit na nečekané problémy a kostlivce za skříní. Spojte se s námi, abychom vám pomohli integrovat BNPL platbu od vámi vybraného poskytovatele do vašeho e-shopu, a třeba abychom i společně zjistili, jak váš online byznys připravit také na další trendy v e-commerce a požadavky stále náročnějších zákazníků.