Zefektivnění obchodu společnosti Technicoat díky Salesforce

Společnost Technicoat se specializuje na povrchové úpravy technickými povlaky. Své výrobní know-how získala během 25 let provozu. Technicoat provádí nanášení technických povlaků na zakázku a nabízí aplikaci funkčních high-tech povlaků, především v oblastech nepřilnavých a antikorozních řešení a suchého mazání. Na základě růstu poptávky po poskytovaných službách začalo vedení firmy Technicoat hledat způsoby zefektivnění činností, aby bylo možné včas reagovat na vysokou míru poptávky a co nejlépe kvalifikovat vhodnost zakázek. Sprinx Consulting pro Technicoat připravil řešení, které zjednodušuje a urychluje prodejní proces a zároveň umožňuje sledovat činnost obchodu, výroby i obrat celé společnosti z různých úhlů pohledu.


Požadavky

RŮST SPOLEČNOSTI SI ŽÁDÁ LEPŠÍ SPOLUPRÁCI
Společnost Technicoat se dlouhodobě rozvíjí a postupně otevírá nové pobočky po celém světě. Firma používala systém, který nedostatečně naplňoval potřeby vyplývající z růstu společnosti. Vedení proto hledalo nové řešení, které bude jednoduše ovladatelné, podpoří lepší spolupráci obchodníků a celkově usnadní vedení obchodních případů. Společnost Sprinx Consulting proto firmě Technicoat představila systém Salesforce s moduly, které těmto potřebám dobře vyhovují.

Od nového řešení požadovala společnost Technicoat zejména:

 • Zefektivnění činnosti obchodníků, především v podobě schopnosti rychleji reagovat na příchozí poptávky, s cílem zvýšení obratu společnosti
 • Získání lepšího přehledu o výsledcích obchodního oddělení.
 • Zjednodušení reklamačního procesu.

Během analýzy a dalšího jednání se společností Technicoat vyplynuly ještě další požadavky, které by měl nový systém na podporu obchodu splňovat. Tyto dodatečné změny zahrnovaly především:

 • Integraci dat z několika ERP systémů Abra v jednotlivých pobočkách společnosti do jediného systému Salesforce. Záměrem bylo, aby měli všichni uživatelé k dispozici jednotné a souhrnné informace, přehled historie zakázek a finanční data pro vyhodnocování profitability klienta a konkrétní zakázky.
 • Vytvoření systému skórování poptávek pro odhalení jejich potenciálu již při prvním kontaktu klienta se společností. Obchodníci pak nebudou muset zpracovávat neúplné poptávky, u kterých je nízká pravděpodobnost následné objednávky pro výrobu.
 • Rozšíření modulu Reklamace o možnost sledování nákladů spojených s vyřízením jednotlivých reklamací a zjišťování osob, které se na řešení reklamace přímo či nepřímo podílely.


Řešení

ŘEŠENÍ PRO TECHNICOAT
Systém Salesforce je velmi flexibilní a Sprinx Systems má zkušenosti nejen s implementací jeho modulů, ale i s integrací s dalšími podnikovými systémy a aplikacemi. Navržené řešení díky tomu splňovalo všechny požadavky zadání společnosti Technicoat.Sjednocení dat ze systémů používaných společností Technicoat do Salesforce

 • Vedení společnosti i obchodníci mají nyní k dispozici veškeré informace o obchodních případech jednotlivých poboček.
 • Požadavky a aktivity klientů jsou nově sledovány v širším kontextu.
 • Informace z poboček jsou sjednoceny, a proto je možné centrálně sledovat obrat klienta v každé organizační jednotce.

Nastavení postupů hodnocení poptávek podle jejich potenciálu

 • Zákazník vyplní na webové stránce dotazník, který umožňuje zadávat i velmi specifické informace. Poptávka je kvalifikována a odeslána obchodníkovi, který přímo v systému vytvoří cenovou kalkulaci přesně odpovídající zadání potenciálního klienta.
 • Neúplné poptávky zpracovává marketingové oddělení, které požadované informace s klientem doplní. Obchodníci pracují pouze s kompletními poptávkami s vysokou pravděpodobností následné objednávky.
 • Obchodní oddělení zpracuje za stejnou dobu více závazných objednávek, které jsou zároveň rychleji předávány do výrobního procesu. Výsledkem skórování v Salesforce je zrychlení realizace zakázek a zkrácení času dodání produktů zákazníkům. Salesforce jako úložiště výkresů a popisů
 • Data jsou dostupná autorizovaným uživatelům odkudkoli a kdykoli. Digitální podoba dokumentů zjednodušuje jejich oběh, vyhledávání i archivování. Automatizace reklamačního procesu pomocí samostatného modulu
 • Systém umožňuje sledovat veškeré informace spojené s procesem reklamace, včetně nákladů na reklamaci nebo seznamu aktivit a podílejících se osob.