Všudypřítomná digitální transformace tentokrát z pohledu HR

Proč společnosti přistupují k digitální transformaci? Většinou chtějí inovovat, zlepšovat kolaborativnost, agilitu i flexibilitu firmy, podporovat autonomní podnikání či zvýšit obchodní výkon.
Mezi další důvody patří:

Zaměření na zákazníky – tzv. customer centric

Klientům chceme poskytovat perfektní, vhodně načasovaný a komplexní servis. Z tohoto pohledu je CRM, inteligentní e-commerce řešení či software na kolaborativní práci dnes již nutností. Na zvýšená očekávaní musí být firmy připraveny procesně, technologicky i z hlediska lidského kapitálu.
Technologie pracuje pro vás
Přesun většiny aplikací do cloudu, cenově dostupná infrastruktura, HW a SW řešení a zvládnutá bezpečnost – to vše digitální transformaci usnadňuje. S touto oblastí, resp. její technologickou částí si určitě poradí vaši IT manažeři i spolehliví technologičtí dodavatelé.

Business poháněný daty neboli data driven business

Data jsou velmi cenná, a ještě cennější je jejich správné používání a dobrá analýza. Díky nim totiž významně posílíte svůj business.

Lidé chtějí pracovat jiným stylem

Mnozí lidé, obzvláště nastupující mladší generace zaměstnanců, začíná mít od práce jiná očekávání, jinak vnímají její hodnotu, chtějí pracovat jinde a v jiném režimu. Počítejte ovšem také s tím, že digitální transformace znamená i výraznou transformaci firemní kultury.

Jak se efektivně připravit na digitální transformaci z pohledu HR

Udělejte audit

Dobře zvažte, které procesy, aktivity a činnosti chcete digitalizovat. Zjistěte, kde vám to přinese zefektivnění procesů nebo zvýšení motivace zaměstnanců a kde naopak pouze zbytečné komplikace. Zvažte, jak velká a rychlá bude návratnost investic.

Evangelizujte a získejte ambasadory

Určete zástupce z vedení, který bude digitalizaci řídit a evangelizovat dovnitř firmy. Zvažte roli chief digital officera a určete ambasadory pro všechny organizační jednotky. Pokud nebude mít transformace podporu „shora“ a tuto změnu nebudou lidé vnímat jako strategickou, mohou nastat komplikace.

Komunikujte a ptejte se

Zapojte zaměstnance do příprav a plánů, zaškolte je, komunikujte s nimi a buďte trpěliví. Lidé těžce přijímají změny. Transformaci musíte pečlivě připravit a komunikovat ji, každý v organizaci musí znát důvody i očekávaný průběh.

Zvládnou transformaci všichni?

Jsou na digitální transformaci připraveni všichni vaši zaměstnanci? Může se stát, že starší věková generace se bude cítit ohrožena nebo přinejmenším nekomfortně. Podobnou bariérou akceptace digitální transformace může být i samotný typ práce – lidé z výroby mohou tuto změnu vnímat úplně jinak než manažeři. Udělejte si jasnou představu, jak se budou měnit požadavky na dovednosti zaměstnanců v digitálním prostředí, a přizpůsobte tomu procesy náboru, hodnocení a rozvoje zaměstnanců.

Ujasněte si vnitrofiremní pravidla

Je pro vás efektivní dostat lidi na home office? Přinese digitalizace a možnost vzdálené práce skutečné zefektivnění, svobodu v práci a zlepšení work-life balance? Nezapomínejte, že mnozí lidé mají problém „se odpojit“. Proto byste měli zvážit zavedení pravidel spojených s možností práce v režimu home office. Budete mít standardní fixní pracovní dobu, kdy musí být vaši lidé on-line? Nebo budete mít dohodnutá časová okna, kdy jsou členové týmu k dispozici? Očekáváte, že budou pracovat i o víkendu, nebo naopak zakážete reagovat na e-maily jako ve Francii?

Nastavte jasné podmínky

Sdílená nebo mobilní pracovní místa, home office i vzdálená práce odkudkoliv je pro mnohé atraktivní. Jste na to však připraveni jak vhodnými aplikacemi a infrastrukturou, tak změnou vnímání pracovního výkonu? Víte, jak budete hodnotit výkon a kvalitu práce lidí, kteří budou pracovat vzdáleně? Jak budou ve firmě vnímáni ti, kteří pracují vzdáleně, oproti těm, kteří budou fyzicky ve firmě?

Inspirujte se u jiných

Plánujete přejít do cloudu? Zavádíte nový software? Zjistěte, jaké aplikace používají společnosti vašeho typu pro vnitrofiremní i týmovou komunikaci. Vystačíte si s e-mailem, nebo si vyberete Facebook Workplace, Slack, Google sites, Basecamp, Dropbox či další?

Zapojte do příprav zaměstnance

Dejte svým lidem možnost volby! Ať se podílejí na výběru SW, který budou používat. Trendem v současné době je princip BYOD (bring your own device). Můžete tím zvýšit motivaci, výkonnost lidí, a někdy dokonce i ušetřit.

Poraďte se s právníkem

Oblast pracovněprávních a zákonných povinností a blížící se GDPR může digitální transformaci zkomplikovat. Některé společnosti od možnosti poskytování home office a vzdálené práce dokonce ustupují. Mají obavy z přísných pravidel v oblasti PO a BOZP i z vyšších nákladů spojených s hrazením poplatků na internet v domácnosti zaměstnanců nebo z komplikací ohledně ochrany obchodního tajemství. Na tuto oblast je důležité se důkladně připravit. Nejen zavedením interních firemních pravidel, ale i úpravou pracovních smluv a směrnic.

Nenechte se odradit

Pokud něco nejde, hledejte jinou cestu, vysvětlujte a buďte trpěliví. Možná vaši obchodníci nepřijmou nové cloudové CRM napoprvé s nadšením. Možná vaše interní IT hned nepřesvědčíte, že Apple není nadávka… Ale nenechte se odradit!