Trh s léčivými přípravky v ČR je douhodobě stabilní

Jiří Stránský
Od roku 2012 vede jako Business Director divizi Pharma společnosti Sprinx Systems, která poskytuje informační technologie zákazníkům z oblasti farmacie. Řešení Sprinx Systems jsou určena především pro podporu prodeje a optimalizaci procesů spojených se vstupem na trh, exportem léků či zpracováním objednávek. Divize Pharma pracuje například pro společnosti TEVA, Pfizer, OMEGA Pharma, Servier, Egis, Roche a další.

1. Jaké vnímáte hlavní problémy trhu s léky v ČR?

Trh s léčivými přípravky v ČR je dlouhodobě stabilní a svým složením a rozvrstvením odpovídá trhům v EU. Jelikož nejsou k dispozici neomezené prostředky, je regulace v ČR nastavena tak, aby získávala prostředky pro nákladnou léčbu metodou úspor ve skupinách ostatních přípravků, zejména těch, které jsou předepisovány plošně a tvoří páteř obratu veřejných lékáren.

2. Pomohlo by zavedení jednotné ceny léků?
Nejspíše ne. Po pevné ceně léků volají lékárníci, s odhledem na svoje klesajícími obraty. Jednotné ceny by jim zajistily předvídatelnost vývoje podnikání, a pomohly by stabilizovat síť lékáren. Na druhou stranu, pevná cena omezuje významně možnost regulací velkých skupin léčivých přípravků a tím zpomaluje nebo zastavuje získávání prostředků na inovativní léčbu. 

3. Existují nějaké zásadní odlišnosti mezi českým a evropským trhem s léky?
Nejvíce v přístupu k cenám a úhradám léčiv, kde existuje mnoho variant jak se s touto problematikou vypořádat. Obecné mechanismy, jako například risk sharingové dohody, dohody s plátci o pevné úhradě na časové období (obdoba naší DNC), výběrová řízení na terapeutické skupiny, paušální úhrady nebo paušální procentní úhrady jsou stejné, ale jsou uplatňovány různě. 

4. Jaká jsou zásadní rozdíly v IT podpoře běžných obchodníků a obchodníků s léky?
Požadavky obchodních zástupců jsou vždy velmi podobné. Potřebují CRM systém, který je nebude zatěžovat ale pomáhat jim, aplikace pro přímé objednávky i aplikace pro zpracování informací o vlastních prodejích. Farmaceutický segment je specifický tím, že pracuje systémem pravidelných prodejních návštěv s cílem podpořit prodej a obvykle nepoužívá techniku dlouhodobě připravovaných obchodních případů.

5. Jakým způsobem podporují vaše řešení uvedení nových léků na trh?
Zaměřujeme se na podporu a monitoring procesů, která začínají uveřejněním registrace léčivého přípravku v databázi nových léčiv SÚKL a pokračuje přes monitoring správních řízení o cenách a úhradách, monitoring souborů SCAU, až po komplexní informační nástroj Karta produktu, kde je možné získat informace odborné i obchodní i o cenách a úhradách v časové kontinuitě. Naše aplikace Národní data přehledným způsobem zpracovává data z distribučních hlášení o prodeji všech preskripčních léčivých přípravků v ČR. Automatizujeme řadu činností a zejména v oblasti monitoringu změn cen a úhrad jsou naše aplikace na českém trhu již nezastupitelné.

6. Co vás na práci ve Sprinx Solutions nejvíce baví?
Svoboda rozhodování, která je zároveň svázána se zodpovědností za výsledek celého týmu, i možnost navrhnout si a obhájit vlastní cestu k řešení problémů.

Mám rád literaturu, hudbu, film, zajímám se o historii a snažím se o její vidění v souvislostech. Rád cestuji, v poslední době zejména po Čechách.