Sprinx Pharma lépe poznává Slovensko

V jednom z reklamních spotů nás známá slovenská lyžařka a olympijská vítězka Petra Vlhová zve, abychom více poznali Slovensko. Co naplat – poslechli jsme a ve spolupráci s našimi klienty jsme se do toho pustili.

Ale vážně – naši klienti samozřejmě vědí, že Slovensko už docela dobře „známe a umíme“. Sprinx Pharma působí na slovenském trhu již dlouhou dobu, a tak je zde naše produkty a služby jistě možné považovat za dobře zavedené. To ale samozřejmě neznamená, že bychom neměli co zlepšovat a doplňovat. Proto jsme se tedy během uplynulých měsíců na Slovensko znovu pořádně podívali – a to nejen na dovolenou.

Zaměřili jsme se především na otázku, zdali je možné postupy a procesy, které už máme dobře zpracované a zautomatizované pro naše klienty v České republice, aplikovat také na slovenském trhu. Tedy především jestli jsou tyto procesy na Slovensku stejné, nebo alespoň přiměřeně podobné těm, se kterými se musí vypořádat naši klienti z Česka.

A co jsme během našeho „poznávání“ Slovenska zjistili? Především důležitý fakt, že s řadou našich produktů pro zákazníky z oblasti farmacie můžeme, často jen s mírnou úpravou, usnadnit život i našim klientům na Slovensku. A také jsme se do toho rovnou pustili a hned několik našich produktů a služeb upravili tak, aby je bylo možné používat v obou zemích.

Největší kus práce nás čekal na našem systému e-Finance, který slouží pro zpracování slev a bonusů v distribuci léčiv. Slovenský trh má v této oblasti řadu odlišností, ale to nás nemohlo zastavit a připravili jsme verzi, která respektuje místní specifika a nabízí kompletní škálu funkcí na řízení slev, obratových bonusů či kompenzací.

Dále jsme připravili také slovenskou verzi našeho produktu na správu ceníků a rozšířili jsme naše Market Access portfolio pro slovenské klienty o aplikace SCAU SK a Karta produktu SK. Tyto nástroje jsou tedy dnes dostupné pro naše klienty v České republice i na Slovensku ve stejném rozsahu funkcionalit i notifikací.

Slovensko poznáváme rádi a prostřednictvím našich produktů a služeb jej můžete poznat společně s námi.

PharmDr. Jiří Stránský
Business Director Sprinx Pharma