Salesforce pomáhá s obnovou památek

Institut pro památky a kulturu využívá ke komunikaci s přispěvateli na obnovu českého kulturního dědictví moderní CRM platformu

Nezisková organizace Institut pro památky a kulturu vznikla již v roce 2007 s původním záměrem poskytovat poradenství při financování projektů v oblasti památek a kultury. V roce 2012 spustil institut projekt MÁME VYBRÁNO, v rámci kterého se na základě veřejného online hlasování rozdělují finanční prostředky na podporu obnovy konkrétních památkových objektů. Institut pro památky a kulturu se přitom nezaměřuje primárně na známé památky, jako jsou hrady a zámky, ale také na kostely, kaple, statky, pivovary či továrny. Ve dvou kolech soutěže MÁME VYBRÁNO se po internetu hlasuje o rozdělení finanční podpory mezi veřejné sbírky na obnovu památek, kterých bývá ročně vyhlášeno kolem 300. Institut pro památky a kulturu vydává rovněž vlastní časopis, pořádá konference a pravidelně komunikuje s dárci a ostatními partnery prostřednictvím e-mailových newsletterů.

Správa kontaktů a férové hlasování

Za více než 10 let svého fungování i z hlasování v rámci soutěže MÁME VYBRÁNO získal institut přes 30 000 kontaktů, přičemž pravidelně komunikuje s téměř 5 000 dárci, partnery, odběrateli newsletterů a časopisu nebo účastníky konferencí. S rostoucím počtem kontaktů rostla i potřeba řešení, které umožní jejich efektivní správu a usnadní pravidelnou komunikaci aktivit institutu.

Jelikož se potřeby neziskové organizace v oblasti správy kontaktů a komunikace příliš neliší od nároků firem, vyzkoušel Institut pro památky a kulturu několik různých řešení, až si zvolil moderní cloudovou CRM platformu Salesforce, nasazenou s pomocí sdružení CRM pro neziskovky. Do Salesforce byly integrovány všechny roztroušené databáze institutu a CRM pro neziskovky podle konkrétních požadavků nastavilo parametry funkcí tohoto řešení.

Salesforce výrazně pomáhá jak při podpoře běžných Institutu pro památky a kulturu, tak s organizací a průběhem soutěže MÁME VYBRÁNO. V rámci Salesforce spravuje institut všechny své kontakty, připravuje e-mailové kampaně s pomocí služby Emailkampane.cz, sbírá zpětnou vazbu od účastníků konferencí, rozesílá informace o soutěži MÁME VYBRÁNO a samozřejmě také informuje o výsledcích a podpoře pro veřejné sbírky.

Po seznámení se s funkcemi Salesforce přišel Institut pro památky a kulturu s dalšími požadavky, které měly usnadnit jeho pravidelné činnosti. Jejich realizace se ujala společnost Sprinx Consulting, která v Salesforce vytvořila funkci na automatické odesílání potvrzení o příspěvcích všem dárcům a také nastavila systém na hlasování v soutěži MÁME VYBRÁNO s ověřováním unikátnosti jednotlivých hlasů a soustředěním všech informací z hlasování na jediné místo.

Špičkové řešení pro neziskovou organizaci

Institut pro památky a kulturu úspěšně využívá řešení Salesforce, podporované profesionálními službami společnosti Sprinx Consulting, certifikovaného partnera Salesforce v České republice. Jelikož jde o cloudový CRM systém, nebylo pro nasazení Salesforce nutné pořizovat žádný nový hardware – Salesforce se kompletně ovládá v prostředí internetového prohlížeče v počítači nebo mobilních zařízeních. Jako nezisková organizace s méně než 10 uživateli navíc Institut pro památky a kulturu získal potřebné licence Salesforce zcela zdarma.

Profesionální CRM platforma Salesforce pomáhá Institutu pro památky a kulturu s každodenní komunikací s dárci či partery a realizací soutěže MÁME VYBRÁNO. Uživatelé Salesforce v rámci institutu oceňují především přehledné uživatelské rozhraní v češtině, automatizované funkce pro komunikaci s partnery a dárci, funkční napojení na službu Emailkampane.cz, stejně jako lokální podporu ze strany společnosti Sprinx Consulting.