Salesforce není jen obchodní systém – stále více pomáhá i s marketingem

Klasická role CRM při shromažďování kontaktů a interakcí se zákazníky přestává stačit – roste zájem o nástroje na podporu akvizice zákazníků.

Firmy dnes od svého CRM systému očekávají mnohem více než jen ukládání obchodních informací a jejich analýzy, které sdělují, u jakých zákazníků a na kterých trzích se obchodování nejvíce daří – a naopak. Očekávání od řešení, do kterého podniky investují nemalé finanční prostředky a současně i značné úsilí a spoustu času, jsou dnes mnohem vyšší. CRM přitom umí pracovat i jako silný marketingový nástroj, který pomůže s generováním nových obchodních příležitostí a automatizovaným způsobem podpoří akvizici nových zákazníků prostřednictvím marketingových kampaní. Na novou situaci, která znamená celkovou změnu vnímání CRM systémů, musela reagovat také funkcemi velmi rozsáhlá a po celém světě oblíbená, cloudová CRM platforma Salesforce.

Salesforce Marketing Cloud

Jednou z možností, jak rozšířit Salesforce o nové funkce na podporu marketingu, představuje nadstavbový modul Marketing Cloud. Jedná se o funkčně velmi rozsáhlý modul pro Salesforce, který slouží pro automatizaci marketingových kampaní – od sběru kontaktních informací potenciálních zákazníků (na základě návštěv webových stránek, z kontaktních formulářů a dalších zdrojů), přes přípravu a rozesílku e-mailových kampaní, až po jejich vyhodnocení. Jakkoli Salesforce Marketing Cloud reprezentuje skutečně rozsáhlé a velmi komplexní řešení pro realizaci a analýzu marketingových kampaní, představuje jeho pořízení poměrně značný finanční náklad. Podle úrovně dostupných funkcí se cena licence Salesforce Marketing Cloud pohybuje v rozpětí od 1 000 do 4 000 dolarů měsíčně.
Existuje ale nějaké dostupnější řešení podpory marketingových kampaní a akvizice zákazníků, integrované se Salesforce, které bude zároveň obsahovat všechny požadované funkce? Samozřejmě, že ano.

Nové funkce pro Salesforce

Uživatelé Salesforce, kteří by rádi tuto výkonnou CRM platformu rozšířili o nové marketingové funkcionality, mají možnost pořídit si je jednotlivě, přesně podle své potřeby, formou zakázkového vývoje. Sprinx Consulting, registrovaný partner společnosti Salesforce s mnoha certifikovanými specialisty, má za sebou nejen desítky úspěšných implementací platformy Salesforce, ale současně také vyvíjí řadu rozšíření, integrovaných s tímto cloudovým CRM řešením.
Mezi dlouholeté klienty, kterým Sprinx Consulting poskytuje služby podpory a vývoje rozšíření pro Salesforce, patří i společnost Mazars, mezinárodní organizace, působící v oblasti auditorských, účetních, daňových a poradenských služeb. Společně s platformou Salesforce využívá řada poboček společnosti Mazars po celé Evropě také doplněk Sprinx Email Campaigns, určený na realizaci a přesné sledování úspešnosti e-mailových kampaní. Sprinx Email Campaigns je nástroj implementovaný přímo v Salesforce, který poskytuje detailní informace o doručitelnosti e-mailů v rámci marketingových kampaní, jejich čtenosti a reakcích adresátů.
České zastoupení Mazars pracuje rovněž s doplňkem Sprinx Leady, který umožňuje identifikaci firemních návštěvníků webových stránek společnosti. Aplikace Sprinx Leady zjišťuje zdroje návštěvnosti webu, s pomocí internetové databáze doplňuje informace o firmách a poskytuje zpětnou vazbu na marketingové kampaně i další obchodní aktivity.
Podle zadání společnosti Mazars byla vyvinuta rovněž aplikace Attendee Manager, určená pro správu pozvánek a registrací na semináře a další akce. Attendee Manager při registraci automaticky předvyplňuje kontaktní údaje a přenáší data do Salesforce. U kontaktů v Salesforce lze sledovat účast na akcích a z nově registrovaných účastníků vytvářet leady. V případě placených seminářů odesílá Attendee Manager notifikace pro vystavování faktur.
Implementace platformy Salesforce a souvisejících rozšíření z dílny Sprinx Consulting ve společnosti Mazars přináší konsolidaci všech informací o zákaznících a připravovaných projektech, zjednodušení koordinace činností mezi jednotlivými odděleními a podporu spolupráce mezi odděleními napříč celým regionem. Jak říká Jaroslav Křivánek, partner společnosti Mazars v ČR: „Získali jsme nástroj, který nám pomáhá v rozvoji businessu, šetří nám čas a ulehčuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními. Sprinx Consulting je pro nás spolehlivý partner, na kterého se můžeme vždy obrátit. Oceňujeme především ochotu pomoci a snahu hledat nová řešení našich složitých požadavků.

Na míru vyvinuté doplňky Salesforce používá také společnost Lobkowicz Events Management, která spravuje unikátní nemovitosti v majetku šlechtického rodu Lobkowiczů. Sprinx Consulting v projektu pro Lobkowicz Events Management vytvořil na základě platformy Salesforce přehledný a uživatelsky přívětivý systém pro organizaci společenských akcí. Jednotlivé akce jsou vedeny jako samostatné projekty, u kterých se centrálně spravuje veškerá komunikace a dokumentace. Díky tomu je možné nejen řídit aktuální projekty, ale také efektivněji spolupracovat se zákazníky, kteří pořádají společenské a firemní akce opakovaně. „Pořádání společenských akcí v unikátních prostorách historických nemovitostí našeho rodu je pro nás prestižní záležitost. Proto nám velmi záleží na profesionální přípravě a hladké realizaci akcí, které každoročně navštěvují tisíce hostů. Řešení od Sprinx Consulting nám v tomto ohledu velmi pomohlo usnadnit a zefektivnit naši práci,“ hodnotí spolupráci se Sprinx Consulting William Lobkowicz, potomek slavného českého šlechtického rodu.

Naučíme Salesforce cokoli je potřeba

Salesforce představuje obrovskou, otevřenou platformou s rozsáhlým ekosystémem, kterou lze prakticky neomezeně rozšiřovat o nové funkce a integrace. Specialisté ze Sprinx Consulting na základě svých bohatých zkušeností analyzují vaše potřeby a navrhnou jejich řešení prostřednictvím existujících nebo na míru vyvinutých rozšíření a modulů pro Salesforce. Efektivní cestou rozšíříme vaši implementaci Salesforce přesně o takové funkce a nástroje, jaké pro svoje obchodování a marketing potřebujete.