Rozhovor se společností Metrostav

Společnost Metrostav a.s. byla založena již v roce 1971 jako firma specializovaná na stavbu pražského metra. Dnes získává a řídí velké a složité projekty v 15 zemích Evropy. Mezi klíčové obory působnosti Metrostavu patří dopravní, podzemní a občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby. Formou kompletně zakázkového vývoje vystavěl Sprinx pro Metrostav aplikaci na evidenci dodavatelů a výběrových řízení, určenou pro všechny divize společnosti, kterou využívají i některé dceřiné společnosti, například Subterra a.s., Metrostav Infrastructure a.s. a další.  Zeptali jsme se Pavla Caithamla, specialisty útvaru informačních technologií Metrostavu, jak nové řešení vznikalo a jak je s ním spokojený.

Spolupráce Metrostavu se Sprinxem začala již před 15 lety, pamatujete si ještě na první projekt?

Pavel Caithaml: Pamatuji se velmi dobře, byl jsem stejně jako dnes v roli vedoucího týmu zadavatele. Rád vzpomínám na kolegy z tehdejšího projektového týmu Sprinxu, s několika jsem se dokonce setkal na současném projektu. To je v IT neobvyklé a myslím, že i to přispělo k rychlejšímu porozumění našim požadavkům na novou verzi aplikace.

Jak si vysvětlujete, že aplikaci dodanou před 15 lety bylo možné používat až do dnešních dní?

Pavel Caithaml: Přičítám to dvěma faktorům. Za prvé perfektně provedené analýze panem Radkem Pospíšilem, ze které jsme čerpali i při vytváření nového zadání a při definování migrace dat. Za druhé relativní stálostí procesů výběrového řízení. Procesy byly nastaveny ještě před vznikem první verze aplikace a od té doby se měnily jen nepodstatně.

Jaké byly hlavní slabiny současné podoby vaší klíčové aplikace?

Pavel Caithaml: Máte pravdu, že jde o klíčovou aplikaci. Metrostav si udržuje vlastní stavební kapacity jen pro vybrané specializované technologie, ostatní práce řeší subdodavatelsky. Výběr subdodavatelů je tedy pro Metrostav jedním z klíčových procesů. Největší slabinou první verze aplikace byla odezva, a především její postupné zhoršování s nárůstem dat a uživatelů. Ostatně odezva nebyla silnou stránkou aplikace ani při zahájení ostrého provozu. A dnešní tlak na výkon se pak odrazil i v hodnocení aplikace uživateli. Dalšími důvody byly zastarávání použitých technologií, nemoderní uživatelské rozhraní a požadavky byznysu na rozšíření podpory dalších činností spojených s výběrem subdodavatelů.

Uvažovali jste o jiném dodavateli než o Sprinxu? Čím vás Sprinx opět přesvědčil?

Pavel Caithaml: Po průzkumu trhu jsme oslovili více jak 10 společností a z nich jsme po pečlivém výběru tři požádali o vypracování nabídky. Musím říci, že šance byly až do poslední chvíle velmi vyrovnané. Pro Sprinx nás nakonec přesvědčily tři argumenty: Nabídnutá technologie, která dávala předpoklady, že aplikace bude dostatečně rychlá, a to i na pomalých linkách, kterými jsou naše stavby převážně připojovány; zkušenosti s vývojem moderního uživatelského rozhraní a znalost původní aplikace a datového modelu její databáze a tím i předpoklady pro snazší porozumění zadání a pro méně rizikovou migraci dat.

Pro vývoj nové verze aplikace jste měli velmi pečlivě a detailně zpracovanou zadávací dokumentaci. Jak dlouho jste na ní pracovali?

Pavel Caithaml: Koncem roku 2016 jsme začali diskuse se zástupci divizí a jednotlivých uživatelských skupin, ze kterých jsme formulovali požadavky na novou verzi aplikace. Po několika kolech připomínkování jsme s kolegou Kašparem zahájili práce na zadání. Podkladů, nápadů i zkušeností z provozu staré aplikace jsme měli dost a tak zbývalo pouze vše logicky uspořádat, „hodit na papír“ a pak hledat nelogičnosti, nedomyšlenosti a efektivnější řešení. To nám trvalo s přestávkami asi 2 roky. Záměrně jsme se vyhnuli podrobnému návrhu UX, to jsme očekávali od zhotovitele.

Jak jste se novou verzí aplikace spokojeni a jaké jsou pro vás její hlavní výhody?

Pavel Caithaml: Po 3 měsících ostrého provozu jsme uspořádali anketu s cílem zjistit, zda uživatelé používají nové funkčnosti a umožnit jim popsat, co se jim na aplikaci nelíbí, co postrádají a jaké zlepšení navrhují. Zjistili jsme, že si všichni rychle zvykli na výrazně lepší odezvu nové aplikace. Větší část uživatelů se snaží využívat nové funkčnosti, ti pak aplikaci hodnotí dobře a někteří z nich i dávají podněty pro úpravy a rozšíření funkčností. Menší část má částečně problémy s operátorskými postupy, které jsou jiné než ve staré aplikaci. U některých dílčích postupů budeme ještě hledat jednodušší řešení.
Hlavními přínosy jsou rychlost aplikace, jednodušší operátorské postupy, efektivnější a intuitivnější uživatelské rozhraní, řada nových funkčností, které podporují další činnosti spojené s výběrem subdodavatelů, napojení na databázi CreditCheck a integrace s dalšími interními aplikacemi.

Došlo při spolupráci na tvorbě nové aplikace k nějakým krizovým situacím? Jak se je podařilo vyřešit?

Pavel Caithaml: Největší krize byla na začátku projektu. Standardně používaná metodika se na náš projekt hodila jen částečně. Myslím, že další důvod byl objem zadávací dokumentace. Nebylo v silách týmu Sprinxu ji celou v několika týdnech při běžné práci na projektu nastudovat a pak s ní pracovat s určitým nadhledem. Nevyhnuly se nám samo sebou krize vyvolané tlakem termínů, ale to již naše týmy fungovaly perfektně a krize se nám vždy podařilo překonat společným úsilím a bez vážnějších dopadů.

Jak se vám s týmem Sprinxu při vývoji spolupracovalo?

Pavel Caithaml: Myslím, že jde o jeden z nejpodařenějších projektů mé kariéry, a to především díky porozumění všech členů obou týmů a vzájemnému respektu. Každý se snažil maximálně přispět k úspěchu projektu a naplnit tak společný cíl. Musím říci, že pro mne byla radost s kolegyněmi a s kolegy z týmu Sprinxu spolupracovat.

Věříte, že nová aplikace bude používána třeba i dalších 10 let?

Pavel Caithaml: Pokud nedojde k zásadním změnám v procesu výběrového řízení nebo se neobjeví nějaká zázračná technologie, tak dle mého názoru nebude důvod vytvářet novou aplikaci.