Rozhovor – MUDr. David Kostka, MBA

MUDr. David Kostka, MBA, je od podzimu 2015 generálním ředitelem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR), druhé největší zdravotní pojišťovny v ČR, která v současné době pečuje o zdraví více než 1,3 milionu klientů. Doktor medicíny a atestovaný chirurg, který tuto profesi vykonával 11 let, se v oblasti zdravotních pojišťoven pohybuje na různých manažerských pozicích už od roku 1997. Ve své funkci se soustředí na dostupnou a kvalitní péči pro klienty pojišťovny, při zachování vysoké efektivity jejího provozu.

V čem mám vaše profese lékaře pomáhá při řízení zdravotní pojišťovny?
Pomáhá mi hodně. Každá profese má specifickou vnitřní „chemii“, způsob komunikace, zájmy. Většinu života pracuji jako manažer, ale znalost náročného lékařského prostředí zevnitř mi pomáhá nepochybně při každodenních rozhodnutích. Nevidím je jen skrze čísla či organizační struktury, ale vím, co to udělá s lidmi, jejich pocity i potřebami. Lékařská praxe vás také naučí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a dá vám odvahu jednat rychle. A v neposlední řadě vás připraví na náročné a ostré diskuse s kolegyněmi a kolegy. Je to dobrá škola.

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že usilujete o posun od managementu léčby nemocí směrem k managementu zdraví. Co si pod tím máme představit?
Především starou dobrou prevenci. Víme, že efektivnější i účinnější je nemocem předcházet než je později léčit. Aby ale prevence byla více než marketingovou frází, musíme všichni změnit svůj vztah k vlastnímu zdraví. A nastavit náš zdravotní systém tak, aby tuto potřebnou změnu podpořil. Měli bychom více přemýšlet nad tím, jak žijeme a jaké zdravotní hrozby mohou v souvislosti s naším pracovním nasazením i způsobem odpočinku přicházet. Zjednodušeně řečeno lépe znát své tělo i mysl, vědět, jak mu ulehčit, a naopak, čím mu nepomáháme. A zdravotní systém by nás měl motivovat k tomu, abychom o svém zdraví přemýšleli včas a v jeho komplexnosti. Jako je lepší mít deštník doma, a ne si ho jít koupit, až když začne pršet. Zvlášť, když nás většinou déšť překvapí někde, kde žádné deštníky nemají.

Co pro ZP MV ČR znamená digitální transformace a jak je v ní pojišťovna daleko?
Je to jedna z klíčových oblastí, která bude rozhodovat o úspěšnosti každé společnosti, nejen zdravotních pojišťoven. Lidé jsou zvyklí vyřizovat si svoje záležitosti z displejů svých mobilních telefonů a nebudou čekat, až my se přizpůsobíme. Zejména pro naše klienty z odlehlejších oblastí je to výborná příležitost, jak šetřit čas i peníze a současně mít přístup k té nejlepší možné léčbě i odborným informacím.

Chceme plně využít možností digitalizace. Proto v současné době probíhá obměna našich informačních systémů a zároveň se připravujeme na nové výzvy, jako je například Evropská peněženka digitální identity. Pomocí této Evropské peněženky budeme schopni nahradit standardní plastové kartičky za digitální, navíc bude možné realizovat širší paletu služeb v elektronickém světě, a to i v místech, kde není on-line spojení, neboť nová Evropská peněženka bude podporovat i off-line služby.

Je některá z dalších českých zdravotních pojišťoven v digitalizaci pokročilejší? V čem byste konkurenci chtěli dohnat?
Spíš si myslím, že bychom všichni ve zdravotnictví měli více spolupracovat a méně se dohánět či předhánět. V současné době naše pojišťovna společně s VZP patří k nejlépe se rozvíjejícím pojišťovnám v této oblasti. Mezi oborovými zdravotními pojišťovnami patříme k prvním dvěma, které poskytují maximum služeb na dálku. Naším cílem je připravit digitální transformaci tak, abychom se mohli plně přesunout s celým rozsahem pobočkových služeb do digitálního světa a byli schopni obsloužit klienty bez nutnosti návštěvy našich kontaktních míst. Ta by se měla v budoucnosti více věnovat poradenství a samozřejmě musí i nadále plně zajišťovat služby pro ty klienty, kteří nechtějí nebo nemají možnost vyřizovat své záležitosti v digitálním prostředí.

Inspirujete se třeba i v zahraničí?
Poskytujeme našim klientům služby v oblasti, která je nemyslitelná bez spolupráce, inspirace a výměny myšlenek s lidmi prakticky z celého světa. Já ale vaši otázku otočím. Naše zdravotní pojišťovna podporuje české vědce, kteří jsou naopak inspirací pro svoje kolegyně a kolegy i v zahraničí. Proto jsme například partnerem národní ceny Česká hlava. Chceme tím podpořit nadějné vědce a současně jim pomoci v popularizaci jejich oboru. Bez kvalitní vědy na evropské či světové úrovni bychom nemohli být dlouhodobě úspěšní jako obor ani země.

Jak funguje a jak intenzivně je využívána vaše asistenční služba Lékař na telefonu?
Funguje velmi dobře. Letos se díky ní uskutečnilo přes osm a půl tisíce hovorů. Z téměř sedmdesáti procent se jednalo o konzultaci zdravotního stavu. Chceme tuto službu dále podporovat, protože zjednodušuje život našim klientům. Udělali jsme si interní průzkum a více než tři čtvrtiny oslovených ji hodlá využívat i v budoucnu.

Připravujete pro klienty nějaké technologické novinky?
V nejbližší době se budeme muset vypořádat zejména se zákonem o právu na digitální službu.  Podle něj musíme umožnit klientům, partnerům či veřejnosti komunikovat s námi elektronicky a vyřídit si své záležitosti přes internet. To pro nás znamená například vybudovat informační systém, který umožňuje bezpečné a spolehlivé ověření identity osoby, se kterou komunikujeme. Chceme si vybudovat i stabilní základnu pro sdílení dat.

Ve funkci generálního ředitele ZP MV ČR jste již ve druhém čtyřletém období? Co bylo podle vás zatím nejnáročnějším úkolem a na jaké výsledky jste hrdý?
Pro nás všechny ve zdravotnictví byly nejtěžším obdobím poslední dva roky. Velmi si vážím práce všech svých kolegyň a kolegů, kteří zvládli náročné situace skvěle. Málokdo z veřejnosti si uvědomuje, že lidé ve zdravotních pojišťovnách musí umět zvládat práci napříč různými oblastmi lidské činnosti, jako je zdravotnictví, právo, ekonomika, technologie, státní správa či komunikace. Proto si vážím například ocenění nezávislého Healthcare Institutu, který nás za oba covidové roky vyhodnotil jako finančně nejzdravější zdravotní pojišťovnu v České republice.