Řešení logistiky pro společnost SEVT

Nezbytnou službou každého e-shopu je doručování zboží k zákazníkovi. Koloritem hlavní sezony, především v předvánoční době, je přehlcení e-shopu objednávkami a následné extrémní vytížení vlastní expedice i nasmlouvaných přepravců. Není pak divu, že ti, kdo jsou na takovéto situace připraveni, patří k lídrům na trhu. Noční můrou majitele každého internetového obchodu ale zůstává situace, kdy se expedice zásilek natolik zahltí, že nestíhá odbavovat objednávky a zákazníci je tedy začnou hromadně rušit. V ještě horším případě dokonce dojde k dočasnému zastavení objednávacího procesu. V takové situaci se ocitl náš významný klient, společnost SEVT.

Pro drtivou většinu internetových obchodů je právě kvalitní logistika klíčovým faktorem, který může rozhodovat o úspěchu či neúspěchu.

1.  Identifikace problému

Sklad a expedice je de facto druhem výrobní linky. Z tohoto důvodu je třeba mít veškeré procesy změřené a nejlépe i standardizované, aby bylo možné snadno měřit jejich efektivitu a následně ji zvyšovat a optimalizovat. Cesta zboží od jeho uložení na lokaci až do nákladního auta přepravce musí být co nejjednodušší a nejrychlejší. Lokace s uskladněným zbožím musejí být přehledné, aby nedocházelo ke složitému hledání a identifikaci produktu při nanášení zboží. Rovněž je třeba motivovat a informovat zaměstnance o aktuálním dění a výsledcích, protože především u brigádních pracovníků jejich nasazení nebo odpovědnost k zaměstnavateli často pokulhává.

2.  Návrh řešení

Rozhodli jsme se pro vytvoření aplikace pro kontrolu a řízení skladu, která umožňuje zobrazovat aktuální stav klíčových faktorů. V tomto případě jde primárně o ukazatele informující, zdali sklad dokáže odbavovat příchozí zakázky, o průměrné době odbavení zakázky, rychlosti vychystávání i přehledu výkonnosti jednotlivých pracovníků. Aplikace dokáže ve svém rozhraní zobrazovat několik pohledů s různými atributy. Manažeři si pak ve svém uživatelském rozhraní sami nastaví, jaké on-line hodnoty chtějí zobrazovat. Aplikace je spuštěná na minipočítačích připojených k velkoplošným displejům umístěným v provozu i v kancelářích. U každé obrazovky je možné snadno nastavit, jaká data bude ukazovat. Obrazovky v kancelářích vedení ukazují manažerům zjednodušený pohled na fungování skladu, v provozu dávají všem pracovníkům vědět, jak sklad stíhá odbavovat objednávky, a zároveň ukazují i tabulku s pořadím výsledků jednotlivých zaměstnanců. I díky tomu mezi pracovníky skladu vzniká přirozená soutěživost a zvyšuje se celková výkonnost – nikdo nechce být tím posledním. Aplikace zároveň podporuje administrátorský režim, který poskytuje přehled nad uživateli a zároveň dokáže monitorovat stav hardwaru. Na dálku lze kontrolovat provoz jednotlivých zařízení a také je nastavovat. Veškerá data navíc odcházejí v detailních reportech na denní, týdenní či měsíční bázi, takže odpadá složité získávání dat ze systému.

3.  Řešení pro budoucnost

Aplikace pro kontrolu fungování skladu společnosti SEVT v dalších fázích nebude mít za úkol pouze měřit výkonnost, ale dodá i možnost řízení procesů. Například řešení řízení zásob na lokacích – tzv. replenishment management. V plánu však máme i kompletní systémové přebudování balicí linky, které dále zvýší efektivitu a ušetří společnosti SEVT peníze.