Přichází čas streamování podnikových aplikací

Firemní uživatelé si již zvykli na každodenní používání cloudových aplikací a služeb, ke kterým se přihlašují z různých zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Dalším stupněm vývoje v této oblasti bude streamování na míru přizpůsobených aplikací do libovolných zařízení.

Současné cloudové aplikace mají mnoho výhod, mezi nimi typicky mobilitu a flexibilitu při jejich používání, ale také řadu omezení. Patří mezi ně jak technické limity (typicky datová náročnost při mobilním připojení), tak i funkční omezení, kdy aplikace často není možné přesně uzpůsobit konkrétním potřebám firmy a koncových uživatelů i zařízením, ve kterých se bude s aplikacemi pracovat.

Aplikace jako skládačka

Moderní přístup k tvorbě aplikací, založený na servisně orientované architektuře, vychází z modularity a vzájemné integrace jednotlivých stavebních prvků. Uživatel vidí front-end (uživatelské rozhraní aplikace), který si může přizpůsobit svým požadavkům, zatímco na pozadí pracuje propojení s konkrétními moduly. Takovou aplikaci pak můžeme poskládat z různých prvků, jako jsou databáze kontaktů, propojené s modulem e-shopu či CRM, správa objednávek, ERP, logistika, moduly analytických funkcí a mnoho dalších. Úlohou poskytovatele takové služby je poskládat aplikaci podle požadavků a odeslat (streamovat) její obsah konkrétnímu koncovému uživateli. Podle typu použitého zařízení pak bude aplikace stahovat jen nezbytně nutný objem dat a optimálním způsobem jej prezentovat.

Zařízením a uživatelům na míru

Sprinx Systems v současné době pracuje na modulárních cloudových podnikových aplikacích, ze kterých si firmy budou moci skládat platformy podle svých požadavků a potřeb. Na základě rolí a uživatelských oprávnění pak budou v uživatelském rozhraní dostupné příslušné funkce a datové zdroje. Prvním praktickým nasazením tohoto servisně orientovaného přístupu je nové e-commerce řešení společnosti ESET, ve kterém jsou integrovány funkcionality e-shopu a CRM. Další projekty budou rychle přibývat.