Povinná hlášení distributorů léčiv a jak je umíme ulehčit

Vývoj našich aplikací vždy reaguje na aktuální změny v legislativě, a pokud o chystané změně víme alespoň trochu s předstihem, snažíme se nejen reagovat, ale být připraveni včas. Novela Zákona o léčivech, která nabyla účinnosti k 1. lednu letošního roku, přináší držitelům rozhodnutí o registraci, distributorům i lékárnám celou řadu nových povinností, které umíme některým z dotčených touto změnou usnadnit nebo je rovnou plně automatizovat. Příkladem tohoto postupu je dvojice aplikací Hlášení skladových zásob/Povinná zásoba (HSZ/PZ).

     V souvislosti s tím, že se dostupnost některých léčiv v ČR zhoršila a také se zjištěními SÚKL, že dochází k některým anomáliím v distribučním řetězci, které mohou vést k nedostupnosti některých přípravků pro naše pacienty, byla připravena a schválena výše zmíněná novela Zákona o léčivech. SÚKL s nově zavedenými hlášeními získá poměrně solidní přehled o stavech zásob nedostupností ohrožených přípravků, což může přispět k následnému řešení těchto nedostatků příslušnými státními orgány. Všem subjektům v systému ale tímto krokem přibylo hodně práce a odpovědnosti, která je ze zákona pod sankcí.

Při vývoji aplikace HSZ/PZ jsme se zaměřili především na automatizaci těchto procesů. Ze zkušenosti již víme, že to, co běží po správném odladění „samo“, naši klienti vítají, protože mají práce a povinností i tak dost. Proto jsme například v modulu HSZ vytvořili funkci Nulové hlášení.  

Pomocí nové funkce po vytvoření filtru pro vlastní portfolio lze snadno vymezit produkty, které je nutné do hlášení zahrnout. A naopak všechny výzvy pro distributory, které se definovaného portfolia netýkají, budou automaticky nahlášeny jako nulové. V přehledu odeslaných hlášení v aplikaci HSZ se zobrazí s příznakem „*AUTO*“.

Hlášení stavu skladových zásob stanovená novelou zákona o léčivech budou od června 2024 povinná pro všechny schválené distributory v ČR. Výzvy pro distributory ale chodí již od ledna a pro většinu klientů znamenají pouze administrativní zátěž s jejich kontrolou a nulovou odpovědí. S novou funkcí aplikace HSZ/PZ na automatizaci povinných hlášení ale ušetříte čas už nyní.

Další vylepšení povinných a očekávaných funkcionalit jsme připravili do modulu Povinná zásoba. Zde jsme ke standartnímu vypočítávání povinné zásoby a jejímu porovnávání se stavem skladových zásob přidali několik funkcí, které ti, kteří mají tuto problematiku na starosti, jistě ocení. První z nich je dashboard, který informuje uživatele o tom, zda není ve výpadku některý z přípravků se stejným složením, což by mohlo ovlivnit spotřebu, a tím i zásobu jeho vlastního přípravku.

Druhou funkcí je informace o podílu jednotlivých přípravků na trhu v rámci relevantních tržních segmentů. To může být pro odhad vývoje spotřeby a tím i zásoby také velmi důležité. Přípravky s vyšším tržním podílem budou ubývat rychleji a jejich nedostatek okamžitě ovlivní všechny ostatní.

Třetí „vychytávkou“ je automatický přepočet stavu skladu u přípravků, které jsou možnou náhradou za ty nedostatkové. Algoritmus přepočtu je nastavený tak, aby splňoval obecně používaná pravidla pro nahrazování, pokud jde o sílu, počet tablet a složení. I toto jsou informace, u kterých oceníte, pokud je budete mít na jednom místě a na očích ihned a nebude třeba je zdlouhavě vyhledávat a ověřovat.

Posledním vylepšením je napojení aplikace PZ na systém sběru dat z obchodních center jednotlivých distributorů, který umožňují některé naše aplikace a systémy. Nejedná se sice o zboží, které by výpočet povinné zásoby jakkoli ovlivňovalo, protože je již u distributorů a pro držitele registrace je tím pádem nedostupné, ale informace o naplnění distribučního kanálu je pro rozhodování o tom, zda může dojít k ohrožení dostupnosti mého přípravku nebo portfolia, užitečná.

Víme, že klienti náš komplexní přístup oceňují a věříme, že tomu tak bude i v tomto případě. První zkušenosti, které tomu nasvědčují, již máme a věříme, že brzy přibydou další.     

Máte-li dotazy nebo si chcete aplikaci Hlášení skladových zásob rovnou vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat na pharma@sprinx.com