Podzimní novinky z Pharmy

Naše nová aplikace Plánovač regionů přináší funkce podporované AI pro kvalitnější přípravu na obchodní sezonu.

Technologie umělé inteligence (AI) velmi rychle proniká do stále nových aplikací, včetně softwarových nástrojů na podporu obchodování. AI nám pomáhá lépe analyzovat a pochopit obchodní záznamy, generovat přehledné reporty a také s větší přesností předvídat prodeje na základě nespočtu vstupních kritérií. Získané informace mají zásadní význam pro plánování a kvalifikované rozhodování. Například i teď, kdy s podzimem tradičně přichází období rozpočtování a plánování prodeje a souvisejících aktivit na následující rok.

Nezbytnou součástí plánování je také přidělení regionů a konkrétních zákazníků jednotlivým obchodníkům. Protože se ale velikost a obsazení obchodního týmu v čase mění, je opakovaně potřeba, na základě různých matematických kritérií, co nejvíce rovnoměrně a spravedlivě rozdělit území České republiky na jednotlivé obchodní regiony.

Vzhledem k mnoha vstupním parametrům se i do hry na „dělení brambory“ může velmi efektivně zapojit umělá inteligence. I proto během letošního roku vytvořila Sprinx Pharma zcela novou aplikaci Plánovač regionů, určenou primárně pro obchodování ve farmacii.

Co AI v Plánovači regionů umí?

Nová aplikace od Sprinx Pharma dokáže prověřit, na jak podobné, nebo naopak rozdílné, části se při plánování podařilo území republiky rozdělit. Posuzování „spravedlivého dělení“ se odehrává na základě celé řady různých parametrů, jako jsou například celkové prodeje farmaceutik v rámci určitého tržního segmentu nebo prodeje konkrétního distributora, stejně jako demografická kritéria (počet a věková struktura obyvatel), množství lékařů podle specializace a samozřejmě také počet lékáren v regionu. Ale AI v Plánovači regionů jde ještě dál a dokáže posoudit rozdělení teritorií i podle bydliště každého z obchodních zástupců, a tedy spočítat, jak daleko to má obchodník ke svým zákazníkům.

Ve Sprinx Pharma vám nový Plánovač úloh rádi představíme a také vám podle konkrétních požadavků vytvoříme vaše vlastní reporty nebo analytické pohledy na obchodování po celé republice.

Příjemný průběh letošního budgetingu vám přeje Sprinx Pharma.      

Jiří Stránský, Business Director, Sprinx Pharma