Pavel Třeboňák: CRM pro AeskuLab byl výzva, kterou Sprinx zvládl

Dodat CRM systém na míru největšímu hráči na trhu je vždy velká výzva. O to větší, je-li tímto hráčem společnost AeskuLab, tuzemský lídr v oblasti laboratorního komplementu. Obchodníci AeskuLabu jednají dennodenně s tisíci smluvních lékařů po celé republice, proto se bez špičkového CRM nemohou obejít. Sprinx se do výzvy doslova zakousl a navzdory šibeničnímu termínu obstál, říká šéf IT oddělení AeskuLabu Pavel Třeboňák.

Proč jste pro dodání CRM systému oslovili Sprinx Systems a jaké bylo zadání?

Hledali jsme dodavatele komplexního CRM systému, který by sdružoval veškeré dostupné informace o našich klientech, tedy jednotlivých lékařích. Rozhodovali jsme se mezi dvěma dodavateli, kromě Sprinxu byl ve hře ještě jeden vskutku globální hráč. Ten však nabízel ve srovnání se Sprinxem mnohem vyšší cenu při stejné nebo horší funkcionalitě. Pro Sprinx navíc hovořily reference, je na trhu přes dvacet let a celý tým v čele s panem Čápem předchází opravdu reprezentativní pověst.

Kolik bylo na realizaci CRM času?

Termín byl vskutku šibeniční, měli jsme pouze dva měsíce času. Laboratorní sféra je navíc z hlediska IT řešení poměrně specifický obor. Také naše zadání směrem ke Sprinxu bylo z dnešního pohledu dosti obecné. Navzdory těmto překážkám a obtížným začátkům už dnes vše běží velmi uspokojivě. O nasazení a adaptabilitě celého týmu Sprinx asi nejlépe hovoří skutečnost, že dnešní verze je asi dvanáctou iterací prvního dodaného CRM.

V čem spočívá unikátnost vašeho oboru, a tedy i CRM systémů pro laboratoře?

Z pohledu lékařů, našich klientů, je laboratorní produkce do značné míry podobná a těžko se odlišuje od konkurence. Odlišit se můžeme hlavně jednáním s klientem, perfektním servisem, přátelskými vztahy atd. Tady však funguje nepřímá úměra – čím více lékařů sdružujete a čím více míst v republice musíte obhospodařovat, tím menší máte přehled o každém z nich. AeskuLab je největší na trhu, máme pobočky po celé České republice, to znamená množství informací, které nutně potřebují nějaký řád.

Jak tedy systém CRM funguje?

Nasazení CRM od Sprinxu nám pomohlo postupně vnést strukturu do něčeho, co strukturu postrádalo, ale nutně ji potřebovalo. Došlo k zformalizování procesů, postupně se tříbí rozličné metriky a ukazatele. Přeloženo do lidské řeči: CRM řídí komunikaci s  každým lékařem, i tzv. malé ryby jsou doslova pod drobnohledem našeho zájmu.

Přinesl AeskuLabu nový systém nějaký zásadní nový poznatek pro jeho business?

Za všechny mohu jmenovat právě zmíněné „malé ryby“. Již dříve nám bylo jasné, že i menší střediska či samostatně ordinující lékaři mohou být v souhrnném součtu zásadní ekonomickou položkou, přestože tak na první pohled vedle velkých lékařských zařízení a klinik nemusejí vypadat. Ukázalo se, že tyto „malé ryby“ tvoří dohromady dokonce asi třetinu obratu. Dříve, před spuštěním CRM, reálně hrozilo, že těmto menším zařízením nebude moci být věnována tak dokonalá pozornost, tím pádem by komunikace byla méně efektivní a některé z těchto jednotek by mohly přecházet ke konkurenci. Nyní je doslova každému lékaři věnována adekvátní péče a komunikace.