Obchodní systémy včera a dnes

V roce 2017 kolega Peter Slávik se na blogu věnoval postupné změně potřeb našich klientů v oblasti podpory obchodování. CRM bylo již v té době nezbytné pro to, aby mohli obchodníci evidovat historii vztahů s klienty a obchodní případy, stejně jako sledovat realizované aktivity směrem k zákazníkům a následně vyhodnocovat jejich úspěšnost. Ale obchodní i výrobní firmy, které chtěly jít ve vztahu se zákazníky dál – za horizont evidence zakázek v CRM – a poskytnout zákazníkům kvalitnější a personalizovanější služby, již tehdy přinejmenším tušily, že potřebují komplexní systém pro maximální přehled nad procesy a byznysem celé společnosti, který jim v co nejkratším čase poskytne všechny nezbytné informace.

Bez integrací to nepůjde
Budoucnost obchodních systémů v té době spočívala především v automatizaci a personalizaci, ale už se také začínalo mluvit o digitální transformaci. Ta představovala příležitost, jak uspět ve vysoce konkurenčním prostředí, ušetřit čas, zvýšit výkon a optimalizovat procesy. A jaký byl základní předpoklad pro vybudování obchodního systému, který přinese očekávané výsledky?
Obchodní systém musí integrovat veškerá data zevnitř firmy (CRM, call centrum, ERP, účetnictví, sklad, logistika ad.) i z veřejných zdrojů (veřejně dostupné informace o zákaznících, ekonomické a demografické informace, ceny komodit, kurzy akcií a mnoho dalších). Na základě těchto dat pak pomůže získat informace potřebné pro plánování a rychlé rozhodování. Pouze s obchodním systémem lze tedy uvažovat o automatizaci obchodování, skutečné personalizaci marketingu a pro přežití podniku tolik potřebné konkurenční výhodě.

Omnichannel s převahou online kanálů
Také u dnešních obchodních systémů vyžadujeme komplexnost a širokou integraci. Pokud chceme mít reálný přehled, musí spolu podnikové aplikace komunikovat. Komplexní a robustní řešení obchodních systémů také stále tvoří nezbytný základ pro digitální transformaci podnikání ve všech oborech.

Nejvíce se ale potřeba obchodních systémů projevila v B2B a B2C obchodování, kde koronavirová pandemie o mnoho let uspíšila nezbytnost přechodu do online světa. Nutnost kvalitně vyhodnocovat data z různých prodejních kanálů a více vstupů (CRM, objednávkové moduly, e-shop, kamenné prodejny, telefonické objednávky, webové formuláře a další kanály) vytváří tlak na obchodní systémy a integrace, které poskytují. Zcela zásadní je přitom propojení E-commerce a CRM, dvou dříve oddělených světů.

Potřeby firem jsou ale natolik různorodé, že obchodní systémy zítřka budou na míru vyvinuté a vysoce customizované. To může znamenat jak kompletní vývoj na zakázku, tak i zásadní přizpůsobení a rozšíření existujících řešení, jako je Salesforce.