Nový e-shop pro mezinárodního prodejce nerezových prvků

Sprinx dodal společnosti Umakov moderní e-shop integrovaný s ERP systémem pro prodej na trzích po celé Evropě

Firma Umakov je původem slovenský dodavatel nerezových polotovarů, součástek nerezových zábradlí i skleněných a dveřních systémů, který má své sklady i smluvní prodejce po celé České republice. Ve stále větším objemu obchoduje Umakov se svými odběrateli, nejen v České republice, ale i v rámci Evropy, prostřednictvím svého e-shopu na adrese www.umakov.cz a dalších evropských doménách.

Pomalý e-shop kazí obchody

Nová obchodní platforma měla být vybudována jako moderní, výkonná a do značné míry automatizovaná náhrada za současný, již nevyhovující e-shop a řešit omezení, se kterými se Umakov při obchodování na internetu potýkal. Požadavky firmy Umakov na nové řešení pro obchodování po internetu byly jasné:

  • Nová e-commerce platforma musí být výrazně rychlejší než současné řešení, bez ohledu na množství položek v nabídce a počet registrovaných či aktuálně připojených zákazníků.
  • Základním požadavkem je integrace nové e-commerce platformy s ERP systémem Karat, ze kterého bude e-shop čerpat veškerá data o produktech a zákaznících, a která zajistí vysokou úroveň automatizace obchodování.
  • Pro obchodování v rámci Evropy je nezbytná podpora multijazyčnosti stránek internetového obchodu a možnost správy e-shopů na více různých doménách z jediného místa.

Přestože Sprinx nepředložil nejnižší cenovou nabídku, ve výběrovém řízení společnosti Umakov uspěl – především díky svým bohatým zkušenostem s integrací moderních e-commerce platforem s ERP systémy, automatizací online obchodování a zajištěním provozu rozsáhlých e-shopových řešení ve svém vlastním datovém centru, nebo na cloudové platformě Microsoft Azure. 

Integrace s ERP a národní specifika

Sprinx postavil nový e-shop firmy Umakov jako e-commerce řešení plně řízené prostřednictvím ERP systému Karat, ze kterého front-end internetového obchodu automaticky čerpá veškerá potřebná data. Nové řešení je navázáno na procesy nastavené v ERP systému a zohledňuje celou řadu specifik obchodování společnosti Umakov. Logika e-shopu pracuje s každým registrovaným zákazníkem individuálně – na základě jeho historie, cen a dodacích podmínek, a podobně operuje také s jednotlivými položkami v nabídce. U těch je vždy kalkulováno také s jejich rozměry a hmotností, aby bylo možné vypočítat náklady na dopravu objednaných, často značně velkých a/nebo těžkých, produktů, stejně jako termín jejich dodání.

Integrace nového e-shopu firmy Umakov s ERP systémem Karat byla pro projekt nové e-commerce platformy zcela klíčová a vyžádala si důkladnou analýzu, stejně jako revizi a optimalizaci procesů na straně ERP systému. Při mezinárodním obchodování bylo navíc nutné zohlednit i legislativní specifika jednotlivých zemí – především s ohledem na účetnictví, daňovou legislativu a obchodní podmínky pro zahraniční zákazníky. Z předchozího e-shopového řešení byly na novou platformu převedeny i databáze současných zákazníků firmy Umakov z jednotlivých zemí.

Z technologického hlediska je nová e-commerce platforma firmy Umakov postavena na základě servisně orientované architektury, v rámci které se data čerpaná z ERP systému prezentují v e-shopu s využitím technologie React. Tato moderní webová technologie zajišťuje nejen extrémně rychlé načítání stránek e-shopu a plynulý průchod nákupním procesem, ale také plnou responzivitu, tedy možnost přístupu do e-shopu z mobilních zařízení, jejichž obrazovce se front-end e-shopu automaticky přizpůsobí. Nový e-shop firmy Umakov je hostován v datovém centru Sprinxu, kde je zajištěn jeho nepřetržitý provoz a rychlá odezva na požadavky aktuálně nakupujících zákazníků. Sprinx rovněž poskytuje nepřetržitou technickou podporu.

Nový multidoménový e-shop

Nová podoba e-shopu firmy Umakov je výsledkem přibližně roční práce na implementaci moderní e-commerce platformy a integraci s ERP systémem Karat. Sprinx splnil všechny požadavky zadavatele a vytvořil pro Umakov e-commerce platformu, která je nejen rychlá, ale také vysoce automatizovaná a připravená na obchodování na více trzích – se správou všech e-shopů na různých doménách z jediného místa.

Umakov získal pro své obchodování po internetu špičkovou e-commerce platformu, která zajistí náskok před konkurencí a umožňuje i další rozvoj – jak v oblasti logistiky objednávek s využitím poboček a partnerů, tak i rozšíření obchodování na další trhy.