Next Sprinx CRM

Peter Slávik a Michal Hořava

Z rozhovorů s klienty vyplývá, že investice na získání nového zákazníka mohou dosahovat pěti až desetinásobek toho, co nás stojí péče o zákazníka současného. Jednoznačným trendem společností všech velikostí i segmentů je proto soustředit se na intenzivní využití stávající zákaznické báze. Firmy hledají způsoby, jak svým současným zákazníkům co nejlépe posloužit. 

Tradiční rozdělení CRM do tří hlavních větví (prodeje, služeb a marketingu) se tím stírá. Uživateli už nestačí pohybovat se v jednotlivých sekcích, ale chce mezi nimi vidět souvislosti. Jinými slovy, pro lepší pochopení potřeb zákazníka potřebuje interakci s ním vidět v kontextu. V uživatelském prostředí současnosti musí být předkládané informace lépe strukturovány a zároveň vizualizovány nejenom stavy, ale především procesy. Právě v procesech, nebo spíše v monitorování vztahu se zákazníkem, se nachází obchodní příležitosti (typicky interakce klienta se společností).

Dalším z trendů, který umožňují pokročilé technologie, je 360stupňový pohled na klienta. Ten přináší zlepšení kvality služeb, stejně jako posílení vzájemného vztahu. I zde je z pohledu uživatelského prostředí zásadní, jak data na omezeném prostoru obrazovky zobrazit tak, aby uživatele inspirovala k obchodnímu případu.

CRM v souladu s trendy.

Na aktuální výzvy v oblasti zobrazování informací, a samozřejmě také stále intenzivnější práci s různými typy mobilních zařízení, reaguje i Sprinx CRM 7.5. Nová verze klíčového produktu Sprinx Systems byla kompletně přepracována, aby poskytovala podstatně rychlejší odezvu při práci se Sprinx CRM ve smartphonech a tabletech a v rámci omezeného prostoru obrazovky mobilních zařízení prezentovala všechny potřebné informace. 

Díky zcela nové architektuře a využití kombinace moderních technologií je řešení Sprinx CRM 7.5 připraveno na okamžitou interakci s uživatelem prostřednictvím jím preferovaného zařízení. S aplikací lze dočasně pracovat i bez připojení k internetu a aplikačnímu serveru, který lze provozovat na vlastní infrastruktuře, nebo formou cloudové služby hostované u Sprinx Systems.

Uživatelé dnes očekávají především rychlou odezvu aplikace, přehlednou prezentaci informací a podporu mobilních zařízení.