Konzultanti poradí nejen s digitální transformací

Rychlé změny na trhu, vývoj požadavků zákazníků i nástup nových technologií představují pro firmy příležitost, ale také značné riziko. Úlohou konzultantů je pomoci tržní příležitosti vytěžit a rizikům se vyhnout.

Počítače a mobily společně s jejich nepřetržitým připojením k internetu oslovují všechny skupiny obyvatelstva a mění chování spotřebitelů na všech trzích. Elektronický obchod je samozřejmostí a právě zde dnes probíhá digitální boj o zákazníka. Inovativní využití informací a komunikačních kanálů umožňuje začínajícím společnostem prosadit se na trhu a zavedeným firmám pomáhá zajistit jejich další růst a konkurenční výhody. Firmy i podnikatelé tak více než kdy v minulosti hledají nové způsoby pro rozvoj svého podnikání a poptávají inovativní možnosti informačních technologií. Sprinx na tuto poptávku zareagoval vytvořením konzultační divize Sprinx Consulting, která poskytuje komplexní servis pro návrhy a dodávky podnikových řešení.

Posila vašeho týmu

S vývojem obchodních požadavků a IT systémů i aplikací, které je pomáhají řešit, se zásadně mění role firemního IT. Nové systémy a aplikace jsou stále častěji poptávány z oddělení obchodu a marketingu a provozovány v cloudu – tedy mimo podnikovou IT infrastrukturu. To vyžaduje zcela nový typ znalostí a zkušenosti. Firemní IT oddělení nejsou na takto zásadní změnu často personálně připravena, a proto podniky stále častěji vyhledávají služby externích konzultantů. Z naší zkušenosti jsou konzultační služby poptávány nejčastěji především v následujících oblastech:

 • Partnerství pro digitální transformaci – Úlohou konzultantů je vytvářet partnerství pro strategický rozvoj obchodních informačních systémů klienta. Konzultanti identifikují příležitosti a poskytují realistické představy pro následné poptávky po řešeních. Tato spolupráce umožní zákazníkům cíleně rozvíjet aplikace a služby a pružněji reagovat na změny trhu v rámci technických možností, trendů a nejlepších zkušeností.
 • Příprava poptávky po řešení – Konzultační služba zahrnuje analýzu obchodního cíle firmy a aktuálního prostředí pro specifikaci technických požadavků na nové řešení. Výsledkem analýzy je dokument popisující metriky a technické parametry řešení, které bude splňovat obchodní záměry klienta.
 • Business analýza pro výrobu a implementaci řešení – Konzultanti provedou detailní analýzu obchodního požadavku a vytvoří návrh a postup řešení. Součástí analýzy je popis uživatelského rozhraní, parametry a funkčnost aplikace i související infrastruktura a způsob integrace s okolními systémy a službami.
 • Studie a optimalizace efektivity UI – Konzultanti analytickými metodami a nástroji provedou testy a měření současné aplikace. Na základě ověřených dat z trhu a business očekávání pak připraví podklady pro optimalizaci aktuálního řešení.
 • Testovací scénáře a podpora UAT – Konzultanti připraví návrhy testovacích scénářů a postupů pro ověření funkčnosti realizovaného řešení. V rámci konzultací lze poskytnout i spoluúčast na testech a jejich vyhodnocení v dohodnutém rozsahu.
 • Realizace projektů – Přidělený projektový manažer připraví plán realizace zakázky a zajistí dodávku díla dle dohodnuté metodiky. Projekt obvykle zahrnuje fáze plánování, přípravy, výroby, testů a implementace. Součástí projektu může být i post-implementační nebo následný servisní dohled.

Jak funguje konzultační tým?

Spolupráce s konzultanty je vždy podřízena business strategii, kterou určuje zákazník. Konzultanti na základě svých praktických zkušeností, intelektu a metodik získají od klienta potřebné informace pro formulování obchodního požadavku.

Dalším krokem je obvykle business analýza, kdy analytik na základě informací poskytnutých klientem, jeho očekávání a ověřených dat z trhu připraví podklady pro změnu organizace, procesu a systému v souvislostech. K tomu využívá i analogie a nejlepší zkušenosti s podobnými řešeními. Konzultanti by také měli být v neustálém kontaktu s technologickým světem, aby mohli zprostředkovaně poskytovat praktické zkušenosti s digitální transformací pro záměry svého klienta.

Výsledkem analýzy je business model budoucího řešení. Zákazník tak může ještě před vlastním vývojem ověřit, zda jeho očekávání budou naplněna a architekt dostane kompletní podklady pro návrh technického řešení.

Návrh řešení a prototyp jsou dalšími logickými kroky před samotnou realizací. Analytik ve spolupráci s architektem navrhne uživatelské rozhraní, funkčnost systému, infrastrukturu a způsob integrace s okolními systémy. Grafický návrh může být podpořen i prototypem UX, na kterém je uživatelské chování budoucí aplikace prezentováno. Analytik také připraví testovací scénáře pro akceptaci. Takový postup umožní architektovi společně se zákazníkem ověřit, zda bude řešení splňovat očekávané požadavky.

Odsouhlasený návrh následně přebírá projektová kancelář, která prostřednictvím svých projektových manažerů zajistí realizaci požadavku.

Trendy očima konzultantů

Novými trendy v oblasti informačních systémů je rostoucí důraz na ucelená řešení a propojenost služeb. Digitální obchod již není jen nabídka produktů v e-shopu, platba a vystavení objednávky pro doručení zboží. Obchodní aplikace jsou propojené s podnikovým ERP a CRM tak, aby zákazník v průběhu nákupu získal cílené, personalizované a aktuální informace k nákupu včetně logistiky.

Navíc se očekává, že během následujících několika let získá prakticky každá komerční aplikace i jistou míru umělé inteligence, například v podobě pokročilé analytiky či inteligentních procesů, které přizpůsobí chování aplikace zvyklostem zákazníka. Mezi systémy a lidmi tak vznikne nová vrstva, která umožní transformovat povahu služby. Významné změny nás také čekají v oblasti inteligentních zařízení připojených k internetu (IoT). Díky své inteligenci budou zvládat interakci s okolím a nabízet více, než přednastavené chování. Vedle enormního růstu počtu připojených koncových bodů bude podle analytiků společnosti Gartner IoT do obchodních modelů přispívat novými hodnotami a příležitostmi především v těchto oblastech:

 • Umělá inteligence – Z dat z „věcí“ připojených k internetu bude možné získat širokou škálu informací k dalšímu zpracování.
 • Design – Technologický design bude hrát významnější roli pro lepší interakce lidí s věcmi, které nemají obrazovku a klávesnici.
 • Sociální, právní a etické aspekty – Společenské, právní a etických otázky začnou ještě více nabývat na významu. Například pokud jde o vlastnictví informací, ochranu soukromí, soulad s předpisy, GDPR apod.
 • Infonomika a datové brokerství – Poroste nákup a prodej dat z IoT a tato monetizace se může stát novou oblastí podnikání. Využívání informačních vztahů může akcelerovat vývoj nových ekonomických systémů.
 • IoT Governance – S tím, jak bude internet věcí expandovat, poroste i potřeba nových pravidel a investic do souvisejících technologií pro monitoring, ukládání, používání i odstraňování informací.
 • Inovace senzorů – Nové senzory umožní pokrýt širší škálu situací a událostí. Současně se zlevní a díky tomu se začnou objevovat nové způsoby jejich využití.
 • Bezpečnost – Poroste tlak na nasazování důvěryhodných a zabezpečených komponent, tedy kombinací HW a SW.
 • Nové bezdrátové sítě pro IoT – IoT sítě budou vyžadovat širší přenosová pásma, nižší spotřebu, vyšší hustotu spojení, dobrý dosah a nízkou cenu koncového bodu. K tomu budou zapotřebí nové síťové technologie, například 5G, nízko obíhající satelity, sítě pracující na principu odrazu apod.

Chcete-li ve svém podnikání a obchodování využít potenciál nových technologií, bez pomoci zkušených konzultantů se pravděpodobně neobejdete.