Jak vyhodnocovat investice do PPC systémů

Plánujete, nebo již využíváte PPC kampaně? Máme pro vás několik prověřených tipů, které byste měli znát.

Analyzujte vaše výsledky zároveň s vašimi cíli

Jako v každém podnikání by i při plánování a vyhodnocování PPC kampaní měl každý váš tah směřovat k dosažení vašich dlouhodobých cílů. Tyto cíle se mohou s každou kampaní lišit – a je to v pořádku, pokud má každá svůj důvod. Ať už jde o podporu značky, sbírání přihlášení k newsletteru, generování leadů apod.

Pamatujte, že metriky vám mohou dát vhled do vašich PPC kampaní, ale pokud chcete měřit úspěšnost kampaní musíte u každé kampaně sledovat plnění požadovaného cíle. Vaše cíle vám také stanoví KPIs pro veškeré kampaně.

Zvažte, jaká jsou vaše hlavní KPIs (Key points of interest nebo-li ukazatele výkonnosti)

V systému Google Ads, Analytics, Skliku a v dalších nástrojích můžete najít metriky, které vám poskytnou náhled do fungování vaší kampaně. Pokud je cílem získávání leadů, resp. zvýšení tržeb, měli bychom se zaměřit hlavně na následující metriky (což ale neznamená, že budeme ignorovat vše ostatní):

Click-Through Rate (CTR) nebo-li míra prokliku
Metrika procentuálně vyjadřuje, kolik lidí se prokliklo přes reklamu na váš web. Pokud reklama zaznamená 1 000 zobrazení a proklikne se 50 uživatelů, vaše CTR se rovná 5 %.

Skóre kvality
Jedná se o hodnocení od Googlu, které bere v potaz tyto faktory: CTR, relevanci klíčových slov v sestavě, kvalitu vstupní stránky, relevanci textace inzerátů a historické výkony vašich kampaní. Pomocí skóre kvality Google zajišťuje, aby byly reklamy pro uživatele relevantní a ti pak našli co hledají. Lepší skóre kvality vám také zajistí lepší ceny v aukci a tudíž dosáhnete lepších cen za proklik.

Podíl zobrazení
Tato metrika vám ukáže, jak často se reklama zobrazuje vašim zákazníkům – ve vyjádření v procentech. Pokud by bylo například vaše klíčové slovo vyhledáváno 1 000krát, ale vaše reklama se zobrazila jen 900krát, bude podíl vašeho zobrazení 90 %. Ruku v ruce s touto metrikou jde metrika zobrazení zcela nahoře, která vám ukáže v kolika vyhledáváních jste byli ve výsledcích na první pozici .

Konverzní poměr
Tato metrika vám řekne, kolik uživatelů z celkové návštěvnosti vašeho webu provedlo vámi nastavenou akci (typicky nákup nebo třeba přihlášení k odběru newsletteru).

Konverze dělíme na mikro a makro konverze:

  • Mikro konverze jsou malé kroky, které vám pomohou zákazníka posunout v konverzním procesu. Může jít o přihlášení do newsletteru, zhlédnutí celého videa, doba strávená na webu, vložení produktů do seznamu přání apod.
  • Makro konverze mohou znamenat odeslanou poptávku, nový lead nebo rovnou nákup na e-shopu.

Cena za konverzi nebo akvizici
Cena za konverzi nebo akvizici vám ukáže, kolik jste museli zaplatit, aby zákazník provedl vámi požadovanou akci. Metriku vypočítáme vydělením nákladů na reklamu počtem konverzí.

Return On Ad Spend (ROAS) a PNO (podíl nákladů na obratu)
Jde o zcela klíčové ukazatele KPI, které je třeba sledovat. Metrika ROAS ukazuje, kolik peněz jste vydělali na každé koruně investované do reklamy. Žádná „správná hodnota“ ROAS neexistuje. Některé kampaně mohou být v plusu i při ROAS 300 % a jiná může být ztrátová při ROAS 2 000 %.

ROAS se počítá podle vzorce: (příjmy z reklamy – náklady na reklamu) / náklady na reklamu × 100. Pokud máme ROAS 1 000 %, znamená to, že z každé koruny investované do inzerce získáme 10 Kč.

Přesným opakem metriky ROAS je PNO. Zatímco u ROAS platí, že čím větší je toto procento, tím více získá, PNO je naopak nejlepší držet co nejníže. Čím nižší je PNO, tím výnosnější je kampaň.

Příklad výpočtu metriky PNO: Vaše firma prodává produkt v hodnotě 20 000 Kč a náklady na jeden prodej činí 2 000 Kč. PNO = (2 000 / 20 000) × 100 = 10 %.
Jedná se, ale pouze o výpočet hrubého PNO. Do reálného PNO je třeba započítat také režijní náklady, výrobní cenu, náklady na zaměstnance a další přímé i nepřímé náklady.