Jak to vidí Peter Slávik?

Chcete růst? Potřebujete obchodní systém

Naši zákazníci nás oslovují se stále stejnými požadavky: Chceme růst, pronikat na nové trhy, prodávat více stávajícím i novým zákazníkům a pracovat při tom efektivněji, s nižšími náklady. Ale zatímco požadavky firem se nijak nemění, celý trh prochází zcela zásadní proměnou. Především značně rostou nároky zákazníků. Chtějí produkty na míru, personalizované služby, co nejkratší termíny dodávek a samozřejmě i přijatelnou cenu, kterou tlačí dolů globální konkurence. Navíc přestává fungovat oslovování zákazníků plošným marketingem, reprezentovaným PPC kampaněmi na produkty, které si zákazníci již dávno pořídili, nebo e-mailovými newslettery, jejichž univerzální obsah nijak nereflektuje minulé nákupy nebo snad skutečné potřeby zákazníků. Jak tedy v takto náročných podmínkách uspět?

Vývoj obchodování
Pokud jsme před několika lety mohli s jistotou říci, že firma bez webových stránek (a později i e-shopu) nemůže uspět, dnes platí to samé o obchodních systémech. Ale pozor, obchodní systém není sám o sobě zázračným lékem na klesající či stagnující prodeje. Je to stále nezbytnější nástroj na podporu dobře nastavené obchodní metodiky. Obchodní systémy integrují veškerá data ze zdrojů uvnitř firmy (CRM, call centrum, ERP, účetnictví, sklad atd.) i z veřejných zdrojů. Následně pomáhají získat data potřebná pro plánování a rychlé rozhodování. Pouze s obchodním systémem lze také uvažovat o automatizaci obchodování, skutečné personalizaci marketingu a potřebné konkurenční výhodě.

Z čeho vybírat?
Existují dva hlavní způsoby, jak zavést obchodní systém. Především česká zastoupení nadnárodních firem mají zkušenosti s robustními řešeními od SAP či Oracle. Tyto podnikové systémy sice integrují data ze všech zdrojů a nabízejí snad všechny myslitelné funkce na podporu rozhodování a obchodních aktivit, ale mají zásadní nevýhody. Tou největší a nejviditelnější je značná těžkopádnost, se kterou lze tyto systémy nejen nasadit, ale také v budoucnosti jakkoli upravovat. Na trhu, který se vyvíjí z měsíce na měsíc, je těžké pracovat s podporou obchodního systému, ve kterém lze aplikovat změny v řádu let. Se svou cenou jsou navíc tato řešení pro menší a středně velké firmy prakticky nedostupná.

Druhým řešením je používání dílčích, pružnějších systémů, které řeší konkrétní agendy. V tomto případě můžete počítat s rychlým nasazením i vysokou flexibilitou obchodních nástrojů. Problémem je ale přelévání dat mezi jednotlivými systémy. Existuje přitom velké riziko, a často k tomu opravdu dojde, že si tyto systémy drží oddělené databáze, což samozřejmě zcela popírá myšlenku komplexního obchodního systému.

Řešením je integrace
Jakou cestu k úspěšnému obchodování tedy zvolit? Ve Sprinx Systems věříme, že je to budování komplexních obchodních systémů integrací dílčích součástí – nejlepších a pro daný účel nejvhodnějších řešení. Tímto způsobem lze obchodní systém budovat postupně, přesně podle aktuálních potřeb a velikosti firmy. Dobře provedená integrace zajistí vzájemnou výměnu dat a firma může lépe řídit i celkové náklady na svůj obchodní systém. Navíc není nutné začínat vždy úplně znovu, ale lze využít i některá stávající řešení a ušetřit tak čas i peníze.

Budoucností úspěšného obchodování je automatizace a maximální personalizace.

Obchodní systém
O jeho nasazení uvažujte, pokud jste:
• Narazili na limity vlastních možností, jak dále růst.
• Stojíte o zavedení obchodní metodiky a rozvoj svého obchodu.
• Chcete dobře poznat své zákazníky a nabídnut jim individuální přístup.
• Máte zájem přesně měřit a vyhodnocovat svoje obchodní aktivity.
• Myslíte na budoucnost a chcete mít náskok před konkurencí.