Jak to vidí Luboš Novák

Dnešní internet nabízí nepřeberné množství informací a komerčních příležitostí. Vedle aplikací pro sdílení informací, poskytování služeb či prodej zboží se tato síť stále více uplatňuje v propojování inteligentních zařízení. Internet lidí, služeb a věcí opět posouvá možnosti využívání virtuální reality pro komerční účely. Ano žijeme v kybernetické éře, na počátku 4. průmyslové revoluce, kterou nikdo nemůže ignorovat. Firmy, které zaspaly dobu, a nedokázaly se této změně přizpůsobit, buď zanikly, nebo čelí značné konkurenci v oboru, který kdysi býval jejich doménou.

Nastává doba post-digitální?

Dnešní internet nabízí nepřeberné množství informací a komerčních příležitostí. Vedle aplikací pro sdílení informací, poskytování služeb či prodej zboží se tato síť stále více uplatňuje v propojování inteligentních zařízení. Internet lidí, služeb a věcí opět posouvá možnosti využívání virtuální reality pro komerční účely. Ano žijeme v kybernetické éře, na počátku 4. průmyslové revoluce, kterou nikdo nemůže ignorovat. Firmy, které zaspaly dobu, a nedokázaly se této změně přizpůsobit, buď zanikly, nebo čelí značné konkurenci v oboru, který kdysi býval jejich doménou.

Dle studie Microsoftu osm s deseti podniků vidí v nástupu nových technologií prostor pro růst, ale jen polovina z nich má strategii, jak tuto příležitost využít. Sotva desetina českých firem vytvořila specializovaný tým pro digitální transformaci a téměř čtvrtina se problematikou technologií vůbec nezabývá. Podle VMware se řízení informatiky přesouvá z IT oddělení na jiné složky řízení podniku, které přebírají iniciativu při zavádění technologických inovací. Tato decentralizace přináší obchodní výhody ve smyslu lepšího cílení investic a schopnosti rychleji reagovat na vývoj trhu při uvádění nových produktů a služeb.

Někteří analytici jdou ještě dál a považují současnost za dobu „post-digitální“. Úspěch firem dnes více závisí na schopnosti zvládnout řadu nových technologií, které umožní nabízet zákazníkům, obchodním partnerům i vlastním pracovníkům personalizované služby a přizpůsobenou realitu. Digitální technologie pomáhají firmám lépe pochopit chování svých zákazníků a zpřístupňovat nové kanály, skrze které mohou se spotřebiteli komunikovat. Digitalizace proto již není konkurenční výhodou, ale nutnou podmínkou pro vstup i úspěšné setrvání firmy na trhu.

Již máme za sebou období, kdy digitální transformací byla míněna spíše digitalizace informací, tedy převádění dat z papírové podoby do databází elektronických aplikací. Dnešní transformace spočívá v propojovaní dat o lidech, věcech a procesech. Organizace propojená se zákazníkem získává další informace a může lépe reagovat a cílit své služby či zboží. To stejné platí i pro B2B segment, tedy obchodování mezi podniky a využívání služeb třetích stran.

Kam IT a podnikové systémy směřují?

Zcela jistě dochází a bude více docházet k decentralizaci IT. Infrastruktura, platformy, aplikace, obchody, služby, věci i lidé jsou dostupné prostřednictvím internetu a již dnes je možné postavit podnik bez kanceláří a podnikového IT. Významnou roli hrají a budou hrát dobří stratégové, analytici a odborní konzultanti, kteří dokážou z dostupných informací a služeb poskládat vhodná řešení rychle, cíleně, ekonomicky výhodně a bez zbytečných omezujících politik. Je třeba nacházet nové způsoby práce, využívat potenciálu digitálně zralejších zaměstnanců a spolupracovat s IT partnery, poskytujícími konzultační, analytické, hostingové, vývojové i provozně servisní služby.