I schůzka na dálku se počítá

Softwarová řešení pro komunikaci a spolupráci na dálku, jako je například nástroj Microsoft Teams, zažívají obrovský nárůst počtu uživatelů. Velmi užitečné mohou být jejich funkce a nástroje také ve farmacii, kde mohou, přinejmenším částečně, zastoupit roli osobních setkání a pomoci s šířením důležitých informací směrem k lékařům a lékárníkům.

Ve Sprinx Pharma usilujeme o podporu efektivity obchodování na farmaceutickém trhu, a proto jsme  nyní rozšířili funkčnost našeho stěžejního produktu Sprinx Pharma CRM o možnost komunikace a spolupráce na dálku. Nově je proto možné přímo z prostředí Sprinx Pharma CRM naplánovat a vyvolat schůzku přes Microsoft Teams. Lékař, lékárník, nebo například pracovník obchodního oddělení obdrží do svého e-mailu odkaz na schůzku, ke které se může jednoduše připojit prostřednictvím internetového prohlížeče ve svém počítači nebo i přes mobilní aplikaci v chytrém telefonu.

Během online setkání může reprezentant snadno nasdílet i on-line modul Objednávky a rovnou do něj zanést objednávku, která bude odeslána do velkodistribučního skladu. S prezentací farmaceutických produktů elektronickou cestou pomůže on-line modul Sprinx Pharma CLM, prostřednictvím kterého lze sdílet informační i interaktivní prezentace a zároveň sledovat, o jaké informace mají lékaři a lékárníci největší zájem.

Všechny schůzky absolvované přes platformu Microsoft Teams se, stejně jako další obchodní aktivity, zaznamenávají do Sprinx Pharma CRM pro možnost sledování a vyhodnocování práce obchodních zástupců. A jelikož není nutné (a v současné době ani možné) nikam moc cestovat, mohou reprezentanti, za předpokladu souhlasného postoje jejich zákazníků, lékařů a lékárníků, během jednoho dne absolvovat obchodních  jednání více a posilovat vztahy se zákazníky i bez osobních návštěv.
Na jedné straně je zde úspora času všech zúčastněných, na druhou stranu je ale stále potřeba vnímat tuto situaci jako svého druhu výjimečnou, než bude možné vrátit se k obvyklé úrovni osobního kontaktu. Ale i poté, až budou protiepidemická opatření zcela rozvolněna, zůstane nejspíše úroveň virtuálního setkávání vyšší než před začátkem epidemie.