Hlásíme se k medical segmentu

Ke standardním službám, které kromě Pharma CRM v segmentu farmacie a zdravotnictví poskytujeme, patří zpracování prodejních dat (SDP). Zajistí perfektní přehled o prodejích zákazníkům a umožní hodnocení výkonu prodejních týmů. V kombinaci s aplikacemi pro různé druhy slev je možné hodnotit skutečný výkon týmů očištěný od slev, rabatů a jiných bonusů. Někteří zákazníci využívají propojení se systémem CRM a zobrazení prodejních dat přímo na kartě klienta. V současnosti také stále více zákazníků přechází na on-line zobrazování dat v našem cloudu.

Kolem systému zpracování SDP jsou vystavěny i aplikace pro správu vnitrofiremního ceníku a řízení bonusů (ODD) a speciálních cen. Umožňují vzájemné propojení a automatické sdílení údajů mezi jednotlivými aplikacemi a tím i omezení chyb, které by mohly vzniknout při ručním zadávání.

Vyvíjejí se také aplikace pro práci s daty státní správy. Veřejné informační zdroje obsahují množství údajů, naše aplikace je zpracovávají a pomocí automatizovaného monitoringu a systému notifikací šetří čas (a zajišťují, že na nic nezapomenete). Aplikace ze skupiny Market Access umožňují sledovat změny cen a úhrad léčiv a také získat tyto informace v předstihu. Dokážou pracovat s vývojem údajů v čase. V současnosti pracuje s našimi aplikacemi většina společností na českém farmaceutickém trhu.

Působíme i na zdravotnickém trhu. Kromě léčiv je zde rozsáhlý segment zdravotnických prostředků a služeb, a to jak pro pacienty, tak pro poskytovatele. To se týká zejména služeb laboratorní diagnostiky. Přemýšlíme, které z již využívaných aplikací by mohly pomoci uživatelům v ostatních zdravotnických segmentech. Je to zejména systém CRM, který je pro segment medical koncipován jinak než pro typického zákazníka farmaceutického segmentu: pracuje více s kategoriemi, jako jsou obchodní případy měnící se v čase, kdy uživatel může hodnotit, zda je vývoj v souladu s očekáváním. Také poskytujeme našim zákazníkům v tomto segmentu praktické řešení pro správu databáze klientů, která obsahuje všechny identifikační údaje roztříděné podle používané hierarchie.

Další praktickou aplikací pro oba segmenty je informační povinnost, která pomáhá udržovat a spravovat průběh agend, generujících povinná hlášení, zejména pro orgány státní správy. Pomáhá zodpovědným osobám nezapomenout a jejich nadřízeným ověřit si, že skutečně nezapomněli. Pomůže též uchovat nezbytnou agendu na jednom místě, např. minulá hlášení nebo výtah z legislativy jako podklad pro jednotlivé agendy. Pomáhá i v případě zastupování nebo náhrad zaměstnanců či zodpovědných osob.