Data v bezpečí a více času na pacienty

Digitalizace nevyhnutelně prostupuje i oborem zdravotnictví a snad žádný lékař se dnes neobejde bez ambulantního informačního systému. Aby ale takový systém lékařům skutečně usnadnil práci, a naopak nepřidal starosti, je dobré se zamyslet, jakým způsobem jej provozovat.

V ordinaci lékaře, vystavujícího eRecepty a eNeschopenky, nemůže chybět počítač, ve kterém běží ambulantní informační systém, aplikace na vykazování péče zdravotním pojišťovnám a další nástroje, bez kterých se lékaři v současné době neobejdou. Zásadně se ale přitom liší způsob, jakým jsou ambulantní informační systémy provozovány a jak jsou uchovávána citlivá osobní data pacientů.

Klasickým, ale dnes již překonaným, způsobem provozu informačních systémů a aplikací pro lékaře je jejich instalace přímo na počítači v ordinaci nebo na severu, který může současně sloužit více ordinacím a lékařům. Takový způsob provozu s sebou ale nese několik zásadních problémů. Ty začínají již pořizovacími náklady na nutné vybavení a licence softwaru. IT vybavení je také nutné udržovat a zajistit jeho provoz – minimálně během ordinačních hodin. Ještě daleko významnějším problémem je ale nutnost zajištění maximální úrovně zabezpečení citlivých lékařských záznamů v elektronické podobě před jejich ztrátou, zničením nebo v nejhorším případě odcizením. Na aktuálních příkladech nemocnic v Benešově nebo v Brně jasně vidíme, že je hrozba kybernetických útoků na zdravotnická zařízení zcela reálná a následky úspěšných napadení jsou katastrofální.

Snadná digitalizace ordinace

Jak tedy provozovat ambulantní informační systém a potřebné aplikace bezpečně a bez zbytečných starostí? Digitalizace ordinací má svoje snadné, a hlavně velmi bezpečné, řešení v podobě využití cloudové služby Medix.cloud, kterou vytvořil Sprinx Systems se společností Medax, dodavatelem informačního systému SmartMEDIX.

Medix.cloud je služba provozovaná v datovém centru společnosti Sprinx Systems, která poskytuje funkce ambulantního informačního systému SmartMEDIX a dalších nezbytných aplikací prostřednictvím vzdálené pracovní plochy. Ke službě Medix.cloud je díky tomu možné přistupovat odkudkoli a z kteréhokoli počítače připojeného k internetu. Do svého počítače v ordinaci nebo notebooku si lékař nemusí cokoli instalovat, a přesto bude mít nepřetržitě k dispozici veškerá data o pacientech i softwarové nástroje, se kterými potřebuje každodenně pracovat.

Garance provozu a bezpečnosti dat

Nepřetržitý provoz, servis a údržbu služby Medix.cloud zajišťuje Sprinx Systems v rámci svého datového centra a lékařům garantuje dostupnost služeb na základě uzavřené smlouvy a pravidelného měsíčního poplatku. Lékaři se pak vůbec nemusí zabývat technickými záležitostmi, spojenými s používanými informačními systémy a dalšími softwarovými nástroji. Jakékoli technické problémy na straně poskytovatele služby řeší 24 hodin denně, 7 dní v týdnu technická podpora na telefonu, připravená kdykoli pomoci nebo zodpovědět dotazy.

Veškerá data o pacientech a provedených výkonech jsou bezpečně uložena v datovém centru a v žádném okamžiku se nenacházejí v počítači lékaře. Nemůže tedy dojít k jeijch odcizení nebo ztrátě společně s počítačem nebo notebookem lékaře. Sprinx Systems spravuje všechna data v rámci služby Medix.cloud na svých serverech a vždy garantuje jejich fyzické umístění na území České republiky. Lékařské záznamy pacientů jsou spravovány v souladu s přísným režimem GDPR a Sprinx je držitelem certifikace ISO 27001 pro řízení bezpečnosti informací, stejně jako prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

IT bez problémů a s předvídatelnými náklady

Služba Medix.cloud je vhodná pro všechny běžné specializace ambulantních lékařů a lze ji snadno nasadit v současných i nově budovaných ordinacích lékařských praxí. Pokud již lékař používá některý ze standardních lékařských informačních systémů, lze jednoduchým způsobem převést všechna aktuální data do systému SmartMEDIX. Řešení existuje také v případech přechodu ze specializovaných systémů používaných v rámci nemocnic. Lékař, který přechází z nemocnice na vlastní praxi může v takovém případě získat z nemocničního systému data o svých pacientech, která budou následně importována do systému SmartMEDIX, provozovaného v rámci služby Medix.cloud.

Pro používání služby Medix.cloud pak už stačí jen počítač s připojením k internetu a webový prohlížeč. Lékař si nemusí pořizovat žádné dodatečné vybavení, ani se starat o licencování nebo pravidelné aktualizace používaného softwaru – veškeré služby jsou pokryté měsíčním předplatným, které lze rozšířit o přístup dalšího uživatele, typicky sestry. V rámci služby Medix.cloud lze navíc řešit i internetové připojení v ordinaci – ať už primární, nebo záložní pro případ výpadku hlavní internetové přípojky.

Moderní služby pro pacienty

Koronavirová pandemie výrazně akcelerovala postup digitalizace ve všech oborech, včetně lékařské péče. Pacienti stále více oceňují a často přímo očekávají možnost komunikace s lékařem na dálku nebo on-line přístupný rezervační systém. Medix.cloud lékaře při zavádění těchto typů služeb podporuje tím, že poskytuje snadno ovladatelné nástroje na vzdálenou komunikaci a plánování času.
Součástí pracovní plochy služby Medix.cloud jsou softwarové nástroje Microsoft, konkrétně aplikace Teams na vzdálenou komunikaci prostřednictvím chatu a tele-/videokonferencí a Outlook na e-mailovou komunikaci a organizaci času s pomocí kalendáře. S těmito nástroji může lékař svým pacientům snadno poskytnout kalendář s volnými termíny pro konzultace po telefonu nebo objednání na vyšetření v ordinaci. Komunikace s pacienty probíhá vždy v bezpečné, šifrované podobě a umožňuje každému lékaři poskytovat péči pacientům moderním, profesionálním způsobem.

Digitální ordinace

S pomocí služby Medix.cloud mohou lékaři bez počátečních nákladů a velmi rychle začít používat moderní ambulantní informační systém, nezbytný pro každodenní práci v ordinaci a vykazování výkonů pojišťovnám. Ke všem datům, bezpečně uloženým v datovém centru, má lékař přístup 24 hodin denně, z jakéhokoli počítače s připojením k internetu. Pacientům lze snadno nabídnout možnost komunikace na dálku i další moderní služby. Službu Medix.cloud a systém SmartMEDIX si můžete vyzkoušet na internetové adrese demo.medix.cloud.

Proč přejít na Medix.cloud?

  • Profesionální technické zázemí ordinace
  • Bezpečně uložená a kdykoli dostupná data pacientů
  • Bez investic do hardwaru, softwarových licencí a údržby
  • Technická podpora dostupná 24 hodin denně
  • Měsíční předplatné bez dodatečných nákladů


Medix.cloud v ordinaci praktické lékařky

Uživatelkou služby Medix.cloud je i MUDr. Henrieta Mavrogeni, praktická lékařka pro dospělé pacienty, která poskytuje ambulantní péči hned ve třech různých ordinacích. Doktorka Mavrogeni při své práci oceňuje především neomezený přístup k datům pacientů, bezpečně uloženým v datovém centru. K ambulantnímu systému se lékařka podle aktuální potřeby připojuje ze svého počítače s Windows, stejně jako z tabletu či telefonu. Služba Medix.cloud umožnila doktorce Mavrogeni pokročit v digitalizaci procesů při ambulantní péči, například nasazením řešení pro vystavování eReceptů, včetně napojení na SMS bránu, nebo možností exportu dat z EKG vyšetření, Holter monitoringu tlaku krve a také z laboratorních vyšetření do záznamů pacienta.