Bezpečnost je pro Salesforce na prvním místě

Jako leader v cloudových službách se Salesforce stará o bezpečnost dat svých zákazníků. Této cloudové platformě důvěřuje přes 150 000 společností.
Salesforce zahrnuje řadu konfigurovatelných bezpečnostních prvků, díky kterým si jednotlivé firmy mohou přizpůsobit zabezpečení dat vlastním potřebám. Kontrolu bezpečnosti lze rozdělit do několika oblastí. Základní zabezpečení Salesforce: kontrola stavu zabezpečení, auditování, zabezpečení dat (kryptování položek záznamů a souborů), politika zabezpečení transakcí, ověřování uživatelů a nastavení přístupu uživatelů k datům na základě přiděleného profilu a uživatelské role.

Infrastruktura Salesforce

Aby Salesforce mohl garantovat bezpečnost dat svých zákazníků, vlastní veškeré přístupy k vlastní infrastruktuře a všem informacím. Zároveň garantuje umístění dat jednotlivých klientů na regionální úrovni, a to včetně záloh v alternativní lokalitě. To v praxi znamená, že data evropských zákazníků jsou umístěna v Evropě (Velká Británie, Německo, Francie).

Audity a certifikace

Salesforce dbá i na potřebné certifikace. Patří mezi ně BCR (závazná vnitropodniková pravidla pro korporace), ISO 27001/27018 (bezpečnost informací, bezpečnost cloudových služeb) a řada dalších certifikací pro konkrétní lokality jednotlivých států či oblastí. Zároveň jsou služby poskytovány v souladu s dokumentem Stanovisko pracovní skupiny pro ochranu osobních údajů zřízené podle čl. 29 směrnice 95/46/ES ke cloud computingu a s rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU o předávání osobních dat zpracovatelům.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Salesforce zatím dění na poli GDPR pečlivě sleduje a vyhodnocuje možnosti, jak toto nařízení aplikovat na úrovni evropských zákazníků, s tím, že veškeré legislativou dané termíny a podmínky budou samozřejmě dodrženy. Všichni zákazníci v rámci Evropské unie budou o krocích v rámci GDPR ze strany Salesforce včas informováni.

Informace ke GDPR jsou publikovány na základě rozsáhlé diskuse, která je vedena v rámci partnerského fóra a které se účastní velké množství specialistů z různých zemí celého světa.