Bez integrace se dnes nikdo neobejde

Každá firma či organizace dnes produkuje a zpracovává velké množství dat v rámci různých aplikací a podnikových systémů. Až jejich integrace ale přináší z dat skutečnou obchodní hodnotu.

Integrací rozumíme řešení, jehož podstatou je (automatizované) propojení izolovaných aplikací a dat do jednoho nebo více systémů. Cílem integrace je obvykle interoperabilita strojů a uživatelů, kteří datově propojené aplikace v systémech využívají.

Jako příklad si můžeme uvést e-shop, který poskytuje návštěvníkům webu katalog zboží s možností jeho nákupu. Zákazník zde očekává především informace o produktech s platnými cenami a dostupností zboží. Po výběru produktů do košíku pak zákazník správně předpokládá možnost zvolit si doručovací službu i způsob platby a po odeslání objednávky chce být průběžně informován, kdy jeho nákup dorazí.

Je zřejmé, že u velkých e-shopů, které nabízejí tisíce produktů, je aktualizace popisků, cen, akčních nabídek nebo skladové dostupnosti řízená podnikovými systémy nebo specializovanými aplikacemi. Platby jsou prováděny prostřednictvím externích poskytovatelů platebních služeb a informace o stavu objednávky a doručování zboží nebo možnost stahování účetních dokladů jsou dalším příkladem výměny informací mezi e-shopem a různými aplikacemi.   
Na druhou stranu, obchodník potřebuje informace o zákaznících, jejich návštěvách a realizovaných nákupech, stejně jako o celkových prodejích maržích atd. Sama o sobě ale taková data nedávají velký smysl – i proto je žádoucí sdílet (integrovat) informace o zákaznících a prodejích s analytickými a reportovacími nástroji.

Integrace je základem architektury

Je tedy zřejmé, že integrace musí být nedílnou součástí celkové architektury systému. A aby byl takový systém dostatečně spolehlivý a řešení přiměřeně nákladné oproti svým přínosům, je důležité aby návrh provedl zkušený architekt. Ten na základě business předpokladů, trendů, informací o systémech i způsobech jejich používání dokáže navrhnout řešení, vhodné pro konkrétní účel použití, i s ohledem na budoucí rozvoj podnikání.

Existuje přitom mnoho možností a metod integrací a výběr té správné závisí na mnoha faktorech ovlivňujících celý systém. Typicky to jsou dostupnost dat, velikosti datových toků, možnosti sdílení, způsob zabezpečení, frekvence aktualizací apod. Vedle technických informací je důležité zapracovat také informace o typu podnikání, segmentu zákazníků, citlivosti přenášených informací, množství transakcí nebo způsobu administrace. Není totiž cílem navrhnout pro malý lokální podnik maximálně robustní a vysoce škálovatelné řešení stejným způsobem, jako pro nadnárodní společnost s násobnými obraty v mnoha zemích. Úkolem architektura je i to, aby řešení odpovídalo rozsahem i cenou svému účelu.

Řešení integrovaného call centra
Jedním z referenčních řešení společnosti Sprinx je systém provozovaný nadnárodní společností OMDS (dříve Olympus). V principu se jedná o systém call centra, které integruje informace z CRM, ERP, Helpdesku i veřejných portálů a technického vybavení od společnosti CISCO. Takto provázaný systém poskytuje pracovníkům zákaznického centra vysoce efektivní nástroj pro správu servisních požadavků a poskytování služeb zákazníkům.

Reseni-integrovaneho-call-centra-(1).png

Systém při novém volání klienta automaticky vyhledá kartu zákazníka a všechny dostupné informace o zakázce i předchozí komunikaci. Pracovník call centra vidí všechny potřebné informace na jediné obrazovce a zápis o servisním požadavku nebo konzultaci se opět propíše do všech aplikací tak, aby byly informace o zákazníkovi obohaceny a připraveny na další interakci. 

Integrace na míru
Naši architekti a konzultanti na základě mnoha zkušeností dobře vědí, že každé řešení je unikátní. Můžeme opakovaně použít komerční či specializované aplikace, nebo komponenty již vyzkoušených řešení, ale portfolio integrovaných aplikací, způsob podnikání, rozsah dat a potřeby při zpracování těchto dat jsou u každé společnosti odlišné. I proto je integrace významnou disciplínou, která může poskytnout konkurenční výhody prostřednictvím dobře navrženého a realizovaného řešení.

Integrace-na-miru.png

Neváhejte se proto obrátit na konzultanty společnosti Sprinx Consulting, kteří nejdříve posoudí rozsah potřebného řešení a provedou indikativní doporučení. Pak poskytnou hlubší analýzu a navrhnou vhodné řešení. Realizace navržených řešení řídí zkušení projektoví manažeři, kteří společně s výrobním týmem Sprinx Systems dodávají řešení na míru.