Ach, ta analýza

Business analýza, technická analýza, SEO analýza, SWOT analýza, analýza použitelnosti, analýza A/B testu, analýza rizik… Co to vlastně je ta analýza?
 
Nedávno jsem na Lupě.cz četl článek od váženého kolegy Víta Madrona o tom, jak e-shopy potřebují zrychlit. Zaujal mě odstavec věnovaný servisně orientované architektuře e-commerce platforem, ve kterém popisuje výhody SOA oproti monolitickému řešení. Závěrem autor píše, že „Provozovatel e-shopu, který plánuje růst, si již ani nemůže dovolit data spravovat ve více systémech.“
 
Přenesu se teď na chvíli do role obchodníka, který chce růst – a jistě bych tedy chtěl to servisně orientované e-commerce řešení. Ale co to vlastně znamená? Co je to SOA? Zkusím Google, a ten říká, že se jedná o přístup k tvorbě aplikace, ve které software provázený množinou poskytovaných služeb tvoří jako celek požadovanou funkcionalitu. Tak a dost – asi potřebuji konzultanta, aby mi poradil.
 
Začněte business analýzou
 
Dobrá volba, konzultant jistě poradí. Nejdříve bude zjišťovat informace potřebné k získání správného stanoviska – a nebude jich málo. Vedle pochopení, jak zákazník dnes podniká, co ho trápí, jaké má záměry a jaké nástroje k tomu dnes využívá, potřebuje konzultant zjistit také informace o organizaci, entitách, postupech, rolích, lokalitách, omezeních, vnějších vlivech atd. To vše a mnohem více potřebuje konzultant vědět, aby v souvislostech definoval funkce, které budou od IT aplikace požadovány pro splnění požadovaného cíle. A právě na tom je založena business analýza, která poskytuje popis aktuální situace v souvislostech s řešením nějakého problému nebo obchodního záměru. Následně identifikuje příčiny, příležitosti a způsoby nápravy stavu nebo dosažení změny.
 
Analýza stokrát jinak
 
Součástí business analýzy, může být také sada dílčích analýz, například SWOT analýza pro strukturovaný rozbor situace zkoumáním silných a slabých systému, stejně jako příležitostí či hrozeb.
 
Jiným příkladem je SEO analýza, která je v dnešním e-commerce světě klíčová pro zvýšení organické návštěvnosti webu a tím i obratu. Web či e-shop bez SEO je jako hezká výkladní skříň umístěná hluboko v lese.
 
Také analýza použitelnosti nemusí být marná. Zjišťuje totiž schopnost uživatelů aplikaci ovládat. Díky této analýze například zjistíme, proč zákazníci současného e-shopu nedělají to, co jsme obchodně zamýšleli. Proč nám odcházejí z e-shopu před dokončením objednávky? Proč nereagují na akce nebo doporučení produktů? Proč se málo vracejí? Výsledek této analýzy je důležitý pro designera, jehož úkolem je návštěvníkům stránek jejich pobyt zpříjemnil tak, aby nakoupili právě zde a rádi se vraceli.
 
Obchodník ale potřebuje nové řešení e-commerce hlavně realizovat, a proto je důležité provést technickou analýzu s návrhem řešení. Architekt, designér a bezpečnostní specialista obvykle doplní závěry business analýzy o technické elementy jako jsou URL adresy, servery, operační systémy, systémové služby, databáze, datové struktury, aplikační rozhraní, komunikační protokoly, ověřování identity a další prvky. Výsledkem je návrh řešení pro realizaci výroby nebo návrhy změn aplikace,  s ohledem na její fungování a možnost realizace.
 
Nasazení je jen začátek optimalizace
 
V průběhu realizace e-commerce řešení, a zejména po jeho nasazení do produkčního provozu, často narážíme na potřebu optimalizace tohoto řešení. Zpravidla využíváme A/B testy, jejichž analýzou můžeme porovnat více možných řešení a zvolit to nejlepší. Průběžnou analýzou klíčových slov zlepšujeme SEO a tím i povědomí o značce či produktu, který obchodujeme. Analýzou rizik či penetračními testy můžeme zlepšovat bezpečnost našeho systému a předcházet tak útokům cíleným na poškození značky, odcizení dat nebo přerušení provozu.
 
Obchodníci při svém podnikání obvykle sledují finanční výsledky, chování uživatelů, prodeje jednotlivých produktů či růst povědomí o značce. Neměli bychom přitom určitě opomíjet množství a sílu získaných dat. Datový analytik znalý datových modelů a exploračních metodik dokáže společně s IT architektem vytěžit z dostupných dat cenné informace pro další obchodní rozhodování. Analytické nástroje by přitom měly být součástí každého moderního obchodního systému.
 
Rozhodujte se chytře
 
Dnešní podnikání je s ohledem na technické možnosti, vzájemnou propojenost, množství dostupných dat a působení vnějších vlivů složité a velmi závislé na informačních a komunikačních technologiích. Dobrý konzultant ví, že připraveným štěstí přeje a že investice do zjišťovaní, sledování a vyhodnocování informací se vždy vyplatí. Správně provedené analýzy jsou zdrojem dobře využitelné hodnoty, kterou ale často umí odhalit a pomoci obchodníkovi vytěžit jen zkušený konzultant. Rolí konzultanta přitom není prosazovat jedno konkrétní řešení, ale pomoci klientovi rozhodnout se a vybrat to nejlepší pro jeho byznys potřeby.
 
Ve Sprinx Consulting si uvědomujeme složitost, se kterou se dnes musí obchodníci potýkat. Zároveň máme zkušenosti z desítek projektů moderních e-commerce řešení, a proto jsme pro naše zákazníky připravili sadu konzultačních, analytických a realizačních služeb. Naši konzultanti pro e-commerce a obchodní systémy pomáhají analyzovat byznys potřeby, najít správná technická řešení a také je úspěšně realizovat a dále rozvíjet.
 
Luboš Novák
Head Consulting
mob: +420 605 201 469
tel: +420 251 014 211
e-mail: lubos.novak@sprinx.com