15 let Sprinx Správních řízení

Elektronická správní řízení slaví 15 let

Dnes to možná nám všem, kdo se ve farmaceutickém světě pohybujeme kolem stanovení cen a úhrad, připadá jako něco důvěrně známého, jako něco co tu bylo „od vždycky“. A už jsou možná někteří, nebo mnozí, kteří přemýšlejí (různě dlouho a různě intenzivně) o tom, jak systém procesně i technicky vylepšit. Ale pravdou je, že od zahájení plně elektronického provozu v oblasti správních řízení uplyne v letošním roce teprve (nebo už) 15 let.

Stejně dlouhou dobu se správními řízeními žijeme i my ve Sprinx Pharma. Od první myšlenky k prvnímu zákazníkovi, který začal používat naše služby, tehdy uplynul přibližně rok. Před 15 lety šla i nám, ale nejen nám, řada věcí o něco pomaleji a vyvíjeli jsme typ služby, se kterým tehdy neměl nikdo žádnou zkušenost. Původním záměrem bylo usnadnit uživatelům práci s databázemi SÚKL uživatelsky více komfortním způsobem. A také umožnit automatizovaný monitoring změn, aby nebylo nutné každý den ráno otevírat web SÚKL a pátrat po tom, co se změnilo. Manuální zpracování správních řízení bylo nejen náročné, ale byl zde i velký prostor pro lidské chyby. A dnes mohu říci, že se nám náš cíl podařilo splnit.

S prvními zákazníky pak přišly i první požadavky a návrhy na úpravy aplikace, především na způsob prezentace výsledků monitoringu uživatelům, zobrazování informací a řadu dalších aspektů. Naše aplikace se od té doby samozřejmě dále vyvíjí a zatím poslední velkou proměnou prošla před dvěma lety. Doplnili jsme do ní řadu užitečných funkcí a pomůcek pro práci, například kalkulačku pro výpočet cen. A výraznou proměnou prošlo i uživatelského rozhraní, které by z dnešního pohledu už vypadalo poněkud archaicky.

Digitalizace na postupu

Po správních řízeních přišly logicky na řadu změnové soubory cen a úhrad, které přenášejí výsledky správních řízení do reálné praxe. Monitoring těchto souborů přináší klientům informace o tom, jestli jsou jejich přípravky zařazeny do seznamu cen a úhrad a zda jsou tam zařazeny správně. Soubory jsou publikované typicky dvakrát měsíčně, aby si uživatelé v tzv. návrhovém souboru mohli zkontrolovat, co se v následujícím období bude hradit. Tuto informaci mohou v aktuální verzi naší aplikace získat nejen formou notifikace, ale také si ji mohou stáhnout nebo kdykoli zobrazit na obrazovce počítače.

V naší aplikaci je možné také využít dvou nadstavbových modulů – Nové registrace a Hlášení o dostupnosti. V modulu Nové registrace může uživatel na základě svého zadání sledovat nově registrované přípravky, které SÚKL zařadil do databáze léčivých přípravků. Opět včetně notifikací s odkazem na konkrétní produkt. Prostřednictvím modulu Hlášení o dostupnosti posílá systém informace o tom, které léčivé přípravky mají nahlášené přerušení, nebo obnovení dodávek. Tento modul je velmi využíván zejména v poslední době, kdy je situace se zásobováním léčivy nestabilní a na trhu se tak mohou vytvořit nové příležitosti pro přípravky se stejným složením.

Na pomyslnou cestu, která začala už před 15 lety, jsme navázali aplikací Produktový katalog. Tato aplikace v sobě integruje data ze správních řízení s údaji o spotřebě léčivých přípravků, které SÚKL publikuje formou tzv. otevřených dat. V tomto modulu může uživatel sledovat léčivý přípravek po celou dobu jeho existence na českém trhu v souvislostech všech změn, které přípravek za tu dobu absolvoval, navíc i v kombinaci s informacemi o vnějších vlivech, jako jsou pravidelné revize nebo například změny výše DPH.

Všechny tři naše nástroje jsou mezi sebou propojeny a uživatel může velmi pohodlně pracovat se všemi informacemi které potřebuje.

Poté, co se nám podařilo uvést do praxe tento robustní systém pro práci s cenami a úhradami léčivých přípravků v České republice, zahájili jsme vývoj stejných modulů i pro Slovensko. A tak je i u našich sousedů v současné době možné využívat moduly pro sledování správních řízení i souborů cen a úhrad. Slovensko má sice odlišné mechanismy fungování tohoto segmentu, ale k údajům se uživatelé dostanou stejným způsobem a ze stejného uživatelského rozhraní, na které jsou zvyklí v Čechách – dokonce už 15 let.

Jiří Stránský, Sprinx Pharma